V mnohých obcích platí lidé za svoz komunálního odpadu už maximální možnou částku 500 korun za osobu a rok. K nim patří i Chodouň. „Naši občané platí maximum, ale nikdo z nich si zatím nestěžoval. Přestože musíme některé lidi o platbu upomínat, nemáme s neplatiči komunálního odpadu velké problémy. Možná je to i tím, že naši občané nemusí celou částku zaplatit jednorázově,“ informoval starosta Chodouně František Rambouský.

Navýšení poplatku zastupitelé obce v budoucnu neuvažují, a to i přesto, že by stát zvýšil jeho maximální hranici na 900 korun. Přitom Chodouň na likvidaci odpadů doplácí ročně desetitisíce korun.

„Myslím si, že částka 500 korun je pro občany únosná, 900 korun by pro ně, zejména pro důchodce, už bylo opravdu hodně. Od občanů nyní vybereme kolem 300 000 korun. Z těchto peněz hradíme sběr tříděného odpadu, dvakrát do roka nebezpečného odpadu a kromě jiného i svoz komunálního odpadu,“ upozornil František Rambouský.

Svoz komunálního odpadu v obci zajišťují hořovické komunální služby. „Dříve jsme měli smlouvu s berounskými technickými službami, nebylo to ale ono. S těmi hořovickými jsme spokojeni,“ dodal chodouňský starosta. Na částku 500 korun se výše paušálního poplatku v Chodouni navýšila v letošním roce.