Na veřejném zasedání s tím souhlasili berounští zastupitelé ale za podmínky, že do úprav budou zaneseny dva konkrétní požadavky vyjednané s ministerstvem dopravy.

První podmínka se týká ochranného pásma zamýšleného koridoru vysokorychlostní tratě, které bude dle místních podmínek zúženo na minimální možnou šíři. „Beroun se tak snaží o to, aby pozemků zablokovaných kvůli koridoru pro další využití bylo co nejméně,“ uvedla starostka Šárka Endrlová.

Druhou podmínkou je zachování původní jižní tunelové varianty, která je již zanesena v platném územním plánu. Obě podmínky jsou výsledkem loňského jednání zástupců města Berouna se zástupci Ministerstva dopravy.

Právě kvůli stavbě vysokorychlostní trati byl nový územní plán pozastaven na dlouhou dobu. Spor se vedl konkrétně o vymezení koridoru vysokorychlostní tratě. „Ministerstvo dopravy ČR v roce 2012 požadovalo, aby byl v návrhu územního plánu Berouna vymezen koridor vysokorychlostní tratě dle schválených Zásad územního rozvoje Středočeského kraje v šířce 200 až 300 metrů. S tím nesouhlasil Beroun ani Králův Dvůr,“ připomněla mluvčí radnice Pavla Nováčková.

Po neúspěšném dohodovacím řízení podala města v této věci žalobu. S ní ale tehdy neuspěla, a to ani u Krajského soudu v Praze, ani u Nejvyššího správního soudu.

Lidé si nyní mohou až do konce dubna prohlédnout na webu města návrh územního plánu z roku 2012. Do konce měsíce mohou podávat připomínky.