„Například kruhový objezd v ulici Na Parkáně plánujeme osázet směsí suchomilných rostlin, při revitalizaci okolí pomníku padlým v 1. světové válce na Husově náměstí využijeme stálozelených brslenů,“ řekla Jitka Soukupová, mluvčí berounské radnice.

Radnice také chce revitalizovat kruhový objezd v Koněpruské ulici. „Tam je od loňska nový štěrkový záhon s trvalkami a cibulovinami a 22 javorů babyk. V dolní části ulice se plánuje rekultivace zeleně na kruhovém objezdu, která bude zahrnovat vybudování symbolické linie vodního toku z říčních valounů,“ popsala. Tu doplní výsadba javorů babyk a ozdobných třešní, na zálivku nenáročných keřů, travin a cibulovin.

Beroun také hledá nové plochy, kde by mohl zasadit nové stromy. Jedním z chystaných projektů je vybudování parkoviště typu Park and Ride v lokalitě Na Podole. „Tam se kromě parkovacích stání počítá i se čtyřmi stromořadími a zatravněním okolních ploch, čímž se nám podaří nejen rozšířit zeleň ve městě, ale na jednom prostoru získat i téměř dvě stovky parkovacích míst,“ shrnula novinky v oblasti zeleně Jitka Soukupová.