Přestože počet zásilek přepravených Českou poštou nebyl loni vyšší než v jiných letech, počet zpožděných zásilek vzrostl poměrně výrazně.
Zatímco v roce 2005 doručila pošta pozdě téměř čtyři procenta všech zásilek, minulý rok už to bylo skoro jedenáct procent. Podle výsledku testu Deníku, který ze 74 velkých pošt v republice posílal do centrální redakce v Praze doporučené dopisy, se zpozdilo pět zásilek.
Podobně se loni zvýšil počet reklamací, z nichž drtivá většina se týkala právě pozdního dodání zásilky. Zatímco předminulý rok jich bylo přes pětačtyřicet tisíc, loni lidé podali těchto reklamací o třináct tisíc více.
Kvalitu a rychlost doručování ve své zprávě nedávno výrazně kritizoval také Český telekomunikační úřad (ČTÚ). Ten České poště vytýkal, že neplní své právní povinnosti a dokonce poště hrozila od úřadu až dvoumilionová pokuta. Podle České pošty jsou vzhledem k celkovému počtu zásilek však pochybení spíše ojedinělá.
„Český telekomunikační úřad poskytuje řadu údajů, jistě ne úmyslně, které vytržené z kontextu nepodávají věrohodný obraz o České poště,“ říká tisková mluvčí České pošty Dita Václavíková. Přesto uznává, že výsledky České pošty nebyly loni ideální. „Zpožďování zásilek bylo naší největší bolestí v souvislosti se spuštěním nového sběrného přepravního uzlu v Brně, který se opravdu podepsal na celkovém čísle,“ připouští tisková mluvčí. Podle Václavíkové má tento problém již Česká pošta za sebou.
Česká pošta v Berouně prošla loňský rok výraznou změnou, a to přechodem na pořadová čísla, který v obyvatelích města vyvolal vlnu nevole. Lidé byli skeptičtí a nevěřili, že nový systém bude fungovat. Již po třech měsících se však situace uklidnila a většina lidí si na pořadová čísla zvykla. To, že systém funguje znamenitě, si dnes myslí více jak polovina dotázaných. Díky pořadovým číslům se podle lidí služby na poště urychlily a jsou mnohem přehlednější. Chod pošty občané často srovnávají s chodem na evidenci motorových vozidel, kde jsou také zavedena pořadová čísla.
Přes pozitivní reakce se však najdou i tací, kterým se systém nelíbí a s nostalgií vzpomínají na dobu, kdy přišli na poštu a automaticky si stoupli k určenému okénku. Někteří lidé jsou navíc zmatení z výběru služby, a to především starší lidé.
I Berounský deník zajímalo, jak dlouhé jsou vlastně čekací doby na České poště v Berouně, kam jsem šli v ranních hodinách. Odeslání doporučeného dopisu nám trvalo deset minut od vyzvednutí pořadového čísla a k platbě složenkou jsme se dostali dokonce již po pěti minutách.