Většina z nás si asi nedovede představit, že by se měla starat o někoho, kdo je plně odkázán na jeho pomoc. Ta je totiž náročná nejen psychicky a fyzicky, ale také po finanční stránce. Existuje proto příspěvek na péči, který je určený právě osobě, o kterou je nutné pečovat. Pak už záleží na opatrovníkovi, jestli bude péči zajišťovat sám, v rámci rodiny, či se rozhodne využít služby například Farní charity Beroun či některé z pečovatelských služeb.

Jedním z těch, kteří se starají o blízkého člověka se zdravotním poškozením, je i Pavel Hubený, starosta Hudlic na Berounsku. „U nás tuto péči zajišťuje rodina. Staráme se o moji sestru, která je postižena dětskou obrnou, a proto byla zbavena svéprávnosti. Dříve sestře hodně pomáhal otec, jehož zdravotní stav se ale zhoršil, a tak teď zajišťuje jen určitý dohled. Sestře nyní pomáhám především já s manželkou,“ sdělil Pavel Hubený, který prozradil, že podle výše příspěvku patří jeho sestra do třetí skupiny, což znamená těžkou závislost. Její příspěvek na péči tedy činí 8000 korun a je vyplácen měsíčně formou poštovní poukázky.

Rodina se snaží ženě ulehčit život

Péče není jednoduchá. „Sestře pomáháme s mytím, oblékáním, stravováním, ale také s pohybem. Sestra vůbec nemluví a má ochrnuté končetiny, ale naštěstí není trvale ležící. Já, manželka i otec se jí snažíme život co nejvíce ulehčit,“ dodal Pavel Hubený, který je v současné době sestřiným opatrovníkem