Jeden z takových případů nastal právě v nedávné době v Berouně. Proč jej museli povolat do čistírny odpadních vod, to pro Berounský deník vysvětlil technický ředitel VAK Beroun Jiří Paul.

Zjistit příčinu závady na míchadle v největší nádrži berounské čistírny měl za úkol právě potápěč.
„Nádrž aktivace má objem čtyři tisíce kubíků a trvá téměř dva dny, než se bezpečně vypustí. Navíc se tím omezí výkon čistírny," říká Jiří Paul, technický ředitel VAK Beroun.

Vodohospodáři proto při poruše ukotvení míchadla nejprve povolali potápěče. Ten závadu objevil a obsluze čistírny podrobně popsal.
„Než bude připraven náhradní díl, poběží čistírna v normálním režimu. Vypuštění nádrže se ale nakonec při opravě nevyhneme," doplňuje Paul.

Čistírna v Berouně ročně vyčistí téměř tři milióny kubických metrů odpadní vody, která je přiváděna z Berouna, Králova Dvora a Hýskova. V letošním a příštím roce se na čistírnu připojí Levín a obce Trubská, Trubín a Vráž.