Nakoupené potraviny můžete předat pracovníkům farní charity na třídě Míru před místním diskontem.

Jídlo pak farní charita předá potřebným z Azylového domu v Lochovicích a Denního centra pro osoby bez přístřeší v Berouně.