Ustavující zastupitelstvo se konalo v sále radnice, který veřejnost zaplnila do posledního místa. Na spoustu lidí se tak nedostalo a zasedání sledovali z chodby. Asi po čtvrt hodině bylo tedy jednání přerušeno, aby se pro ně do sálu rozmístily další volné židle.

Zhruba pět minut nato došlo k volbě nové starostky. Tou se podle očekávání stala Věra Veverková, která do voleb vedla vítězné uskupení SNK Horovize. Po jejím zvolení zazněl potlesk. „Všem velmi děkuji. Je to velký závazek, ale také zároveň obrovská důvěra od vás všech. Doufám tedy, že budeme pracovat všichni pohromadě a hlavně dobře,“ sdělila nová starostka.

Eva Kaufmanová (ODS) se stala první místostarostkou. Funkci bude zastávat jako uvolněná a druhou místostarostkou je Věra Eschnerová (SNK Horovize). Té byla odsouhlasena mzda ve výši více než 39 tisíc korun. Načež v bodě diskuze vzešla z opozice otázka, jak tuto oficiálně neuvolněnou funkci bude chtít zastávat. „Nyní jsem zaměstnána na odboru životního prostředí hořovického městského úřadu. V úterý ale podám k rukou tajemníka výpověď a pracovní poměr skončí s koncem zkušební doby,“ vysvětlila Eschnerová.

Volba členů rady a výborů

Následovala volba členů rady města a finančního a kontrolního výboru. Dalšími radními se stali Jaroslav Ortman (Nestraníci), Jan Skopeček (ODS), Miroslav Žáček (Nestraníci) a posledním je Petr Karban (ANO 2011 s podporou Trikolory). Předsedou pětičlenného finančního výboru se stal Josef Zettlitzer (ANO 2011 s podporou Trikolory) a ostatními členy byl zvolen Jaroslav Nejedlý, Petr Sýkora, Vladimíra Macháčková a Jiří Grunt.

Předsedou kontrolního výboru se stal Petr Drulák (Místní hnutí za harmonický rozvoj). Spolu s ním do výboru zasednou Antonín Spal (Jistota a budoucnost se sportovci), Josef Hasman, Petr Machálek a bývalý starosta Jiří Peřina.

Jedním z dalších bodů jednání bylo převedení částečných pravomocí starostky na určeného zastupitele. Konkrétně jde o řízení Městské policie Hořovice, jejíž vrchním velitelem se po schválení stal Drahomír Sýkora (SNK Horovize). Na dotaz opozice, proč se Veverková zbavila této funkce, vysvětila, že zvolený zastupitel má v dané oblasti výrazně větší zkušenosti. „V této otázce nemám takový přehled jako pan Sýkora, který je zaměstnancem ministerstva vnitra a o policii ví prakticky vše. Nechci se zbavovat dílčích povinností, ale v tomto případě ráda využiji zákonné možnosti, že ji mohu převést na uvolněného zastupitele,“ vysvětlila starostka.