Prezentace se uskuteční v pondělí 17. ledna online formou a je možné se na ni přihlásit do středy 12. ledna na profilu zadavatele. „Na tomto místě mohou zájemci rovněž najít ke stažení výzvu k účasti na představení s podrobnými podmínkami a organizačními pokyny,“ upřesnil Hugo Roldán,mluvčí Povodí Vltavy.

Účelem představení plánovaných veřejných zakázek ještě předtím, než dojde k jejich samotnému vypsání, je stručně seznámit potenciální dodavatele s důležitými údaji zakázek. „Jde především o druh, předpokládanou hodnotu, plánovanou dobu realizace a místo plnění. Děláme to z důvodu, aby se případní dodavatelé mohli na danou zakázku připravit s ohledem na jejich profesní zaměření a dodavatelské kapacity,“ vysvětlil generální ředitel Povodí Vltavy Petr Kubala.

Podobné prezentace se podniku osvědčily již v minulosti. „V předchozích letech jsme takové představení uspořádali a vždy se tato akce, která odpovídá principům odpovědného zadávání, setkala s velkým zájmem ze strany potenciálních uchazečů,“ dodal ředitel.

Jak zdůraznil ředitel investicí Tomáš Havlíček, představení plánovaných veřejných zakázek je pouhou prezentací a nejedná se tak o předběžnou tržní konzultaci. „Seznámení proběhne formou videokonference, kde budou stručně prezentovány jednotlivé zakázky. Tím tedy nelze odpovídat na dotazy ohledně nastavení zadávacích podmínek či dalších specifikací ohledně plnění. Samozřejmě však dostanou dodavatelé prostor pro dotazy v souvislosti odpovědného zadávání nebo k nejčastějším chybám, které se vyskytují při podávání nabídek,“ vysvětlil Havlíček.

Státní podnik Povodí Vltavy spravuje téměř 22 tisíc kilometrů vodních toků v hydrologickém povodí Vltavy a v dalších vymezených území o rozloze více než 28,7 kilometru čtverečních.