„Autovraky bez technických prohlídek, které jejich majitel odstaví na území města a dál se o ně nestará, jsou u nás dlouhodobým problémem. Díky změnám v legislativě, ho nyní můžeme lépe řešit. Poté, kdy uplynuly všechny zákonné lhůty, byly na začátku června z veřejných prostranství našeho města odstraněny už dva autovraky bez platné technické prohlídky. Jeden dlouhodobě stál na náměstí 1. máje a druhý na parkovišti na sídlišti Nad Stadionem,“ uvedl starosta Králova Dvora Petr Vychodil.

V Nařízení číslo 1/2021, které schválila Rada města v únoru tohoto roku, je stanoven způsob, za jakých okolností a jakým způsobem budou takové odtahy prováděny. Podle něj se odstranění týkají především vozidel, jež byly odstaveny na místních komunikacích, veřejných účelových komunikacích a pozemcích ve vlastnictví města Králův Dvůr.

Nařízení i definuje, jaké vozidlo se rozumí být vrakem. „Za vrak je považováno vozidlo, které je pro závady v technickém stavu zjevně nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích a obnovení způsobilosti by si vyžádalo výměnu, doplnění nebo opravu podstatných částí jeho mechanismu nebo konstrukce. Mezi vraky patří i dopravní prostředky, které se nedají identifikovat prostřednictvím identifikačního čísla vozidla VIN,“ přiblížil znění starosta. Týká se to i vozidel, které mají více než šest měsíců propadlou technickou kontrolu.

Vlastníci takto definovaných aut budou nejdříve městem k jejich odstranění vyzváni. „V případě, že tak neučiní ve dvouměsíční lhůtě, bude vozidlo odtaženo na odstavné parkoviště, ze kterého si ho pak majitelé můžou za určitých podmínek v zákonné lhůtě vyzvednout,“ doplnila mluvčí radnice Romana Šimková.

Své vraky si lidé mohou vyzvednout v areálu společnosti Recavia, která sídlí v Tovární ulici. Veškeré náklady na odtah a odstavení vozidla jsou stanoveny zvláštním ceníkem. Ty musí majitel vraku uhradit předtím, než si vozidlo bude moct zase vyzvednout. Ceník a kompletní informace jak lze náklady uhradit jsou k dispozici na webu města. Například kompletní odtah stojí 2783 Kč a odstavení vozidla vyjde na 121 Kč za jeden den.

Ve zcela výjimečných případech je možné požádat o prominutí poplatku za odtah a službu odstavného parkoviště. Takové případy budou řešeny individuálně radou města.