Podle uzavřené dohody bude finalizována stávající síť turistických tras. Podle Petra Švadleny, ředitele divize Hořovice státního podniku Vojenské lesy a statky, se v prvé řadě jedná o trasy, které byly značkaři Klubu českých turistů v terénu trasovány částečně odlišně od původních plánů.

„U většiny těchto změn jsme nalezli shodu, která umožní provedené změny dodatečně schválit, u menší části jsme našli jiné řešení,“ řekl Petr Švadlena s tím, že u části turisticky značených cest pak zkušenosti ukázaly, že je třeba jejich vedení změnit či upravit.

Jedním takovým příkladem je podle ředitele divize lokality Jindřichova skála. Cenná přírodní památka je zároveň také oblíbenou a velmi navštěvovanou brdskou vyhlídkou. Nové značení v lokalitě, na němž se zmíněné organizace shodly, by zde mělo minimalizovat zátěž vyplývající z frekventovaného turistického provozu pro cenný přírodní útvar. Stejně tak mezi zaangažovanými subjekty panuje shoda i v otázce budoucího rozvoje sítě značených pěších tras ve střední části Brd.

„Značení turistických tras musí vyhovovat návštěvníkům, ale musí být také v souladu s cíli ochrany přírody v chráněné krajinné oblasti a potřebami hospodářské správy této lokality. V neposlední řadě pak musí v této lokalitě, která přes osmdesát let sloužila až do roku 2016 jako výcvikový prostor armád, také respektovat bezpečnostní limity dané aktuálním stavem pyrotechnické očisty území. Jsem proto rád, že jsme našli všestranně přijatelný kompromis,“ uvedl ředitel podniku Vojenské lesy a statky Petr Král. Kromě odstraňování pyrotechniky se v lesích těží ve větší míře dřevo kvůli kůrovcové kalamitě.

„Na návrh Vojenských lesů a statků jsme učinili dohodu, že síť po dohodnutých úpravách ponecháme v provozu dva až tři roky, následně vyhodnotíme zkušenosti z turistického provozu a navrhneme nové trasy, které budou odpovídat preferencím návštěvníků,“ doplnil předseda rady značení Klubu českých turistů Pavel Přílepek.

Právě turisticky zajímavé lokality jsou nyní v době karantény vyhledávaným cílem. To by zase až tolik nevadilo, pokud by se lidé neshlukovali a dodržovali veškerá vládní opatření. „Viděl jsem jít skupinu čtyř turistů, evidentně dvě rodiny. Samozřejmě bez roušek a podobně. Na ústa si je nenasadili, ani když jsem kolem nich procházel,“ napsal Jindřich Rychtařík. Některé obce proto uzavřely svá parkoviště, zvýšený dohled i kvůli teplému jarnímu počasí plánují i policisté.

„Kontroly krizových opatření v rámci nouzového stavu budou policisté provádět až do doby jejich odvolání. Cíl ale máme všichni stejný – dodržováním vládních nařízení a zodpovědným a ohleduplným chováním k sobě, ale i ostatním, docílit k zastavení šíření nákazy novým koronavirem a "uzdravení" republiky. Pokud už tedy někdo vyrazí do přírody, pak je vhodné vyhledávat méně zalidněná místa a lokality nezapomínat na používání ochranných prostředků,“ řekla mluvčí policie Vlasta Suchánková.