„Všechny naše programy nyní začínají povídáním 
o tom, v čem je hvězdárna 
v Žebráku výjimečná. Zmiňujeme i čtyři významné letopočty. Tím prvním je rok 1824, ve kterém do prostoru před hvězdárnou dopadl meteorit. V roce 1954 se hvězdárna stavěla a v roce 2004 se zde více rozvinula činnost. Rok 2014 je rokem, kdy si všechny tyto významné události připomeneme,“ uvedl za Hvězdárnu Žebrák Vladislav Slezák.

O Astronomický den na Hvězdárně Žebrák je takový zájem, že se lidé na ni objednávají i na měsíc dopředu. Důvodem jsou i omezené prostory hvězdárny. Její zástupci 
i zástupci města by rádi tuto situaci změnili. „Podařilo se vypracovat projekt na rozšíření Hvězdárny Žebrák. Nyní je v rukou města, které vyřizuje nezbytná povolení a dokumenty. Následně bude možné požádat o dotační podporu,“ vysvětlil Vladislav Slezák. Zástupci Hvězdárny Žebrák očekávají, že v letošním roce budou příhodné dotační tituly vypsané.

Žebráčtí hodlají v letošním roce navíc spustit projekt pozorování denních bolidů. A co se za tímto pojmem skrývá? „Projekt bude možné spustit díky speciální anténě na hvězdárně. Ta se nachází například na hvězdárnách v Úpici, Soběslavi či v Českých Budějovicích. My vykrýváme střední Čechy. Anténa umožní zaznamenat místa, na která dopadají úlomky vesmírných těles. Ve dne nejsou sice vidět, ale pomocí reproduktorů se zaznamená speciální zvuková stopa. Lidé ve hvězdárně uslyší, jak nad nimi úlomky hvězdných těles prolétají," konstatoval zástupce Hvězdárny Žebrák.

Jak Vladislav Slezák dále k pozorování denních bolidů uvedl, jedná se o český projekt, který vymysleli přibližně před dvěma lety odborníci v Českých Budějovicích a v Úpici. „Software neustále vylepšují, používají data z francouzského satelitu. V podstatě je to český objev. Zjistilo se, že nejvíce bolidů padá kolem desáté hodiny dopolední. Nejde to ničím vysvětlit, je to tak vypozorované nad územím střední a jižní Evropy. Je také vypozorováno, že tělesa nelétají samostatně, ale nejčastěji jsou ve trojici," prohlásil Slezák.

A co jsou to bolidy? Například pozůstatky komet. Rozdíl mezi meteoritem a bolidem je pouze jeden. Bolid je jasnější než planeta Venuše. Ale ani tak nejsou přes den viditelné. Pozorováním bolidů pomocí antény vzniká poměrně mnoho dat. Česká astronomická společnost pořídila velké datové úložiště. „Vznikají z toho velice zajímavé informace. Právě v Čechách odborníci přišli na to, jak to dělat, aniž by museli používat předchozí metody ve smyslu optického pozorování či pomocí radioteleskopů," říká zástupce Hvězdárny Žebrák Vladislav Slezák.

Podrobnosti o rozšíření hvězdárny i pozorování bolidů se dozvídají i návštěvníci pravidelné akce Astronomický den. „Dospělým vše vysvětlujeme obšírněji. Dětem zajímavosti předkládáme prostřednictvím kreslených obrázků. Děti si tak vše lépe pamatují, například podrobnosti o planetách. Na konci akce dostávají i dárek s touto tématikou. Nechybí ani pohádka," prozradil program dětské části Astronomického dne zástupce hvězdárny. Tuto akci mohou zájemci navštívit vždy první čtvrtek v měsíci.

Příští měsíc je změna, akce se koná druhý čtvrtek 8. května. Program pro děti začíná vždy od 18 hodin, pro dospělé o dvě hodiny později. V případě dobrého počasí je součástí akce i pozorování dalekohledy. Objednávat se mohou zájemci na internetových stránkách Hvězdárny Žebrák www.hvezdarnazebrak.cz.