V pondělí o tom informovala Lucie Kaiserová, vedoucí oddělení cestovního ruchu odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Středočeského kraje. Kraj se přitom v této věci neangažuje náhodou. Společně s Ekologickým centrem Orlov, městy Příbram, Řevnice a Mikroregionem Hořovicko patří k zakladatelům organizace destinačního managementu pro Brdy a Podbrdsko.

Nově podepsané smlouvy o spolupráci slibují výletníkům, že by se v budoucnu mohli při návštěvě brdské oblasti dočkat jak lepších služeb, tak kvalitnějších informací. Dohody se mimo jiné týkají značení nových turistických tras i údržby těch dosavadních, vzájemné součinnosti při informování o dění v regionu, ale i spolupráce na společných projektech v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu, vyhlašovaného ministerstvem pro místní rozvoj. Hovoří také o vzájemné součinnosti při distribuci propagačních materiálů.

Uzavření partnerských dohod ocenil středočeský radní pro oblast regionálního rozvoje, cestovního ruchu a sportu Martin Draxler (ANO) – a nejen v souvislosti s tím, že očekává významný pokrok ve zviditelňování brdské oblasti a zkvalitňování její turistické nabídky. „Jako historicky první organizace destinačního managementu v republice jsme navázali tento typ spolupráce s Klubem českých turistů,“ upozornil. „Také si vážíme partnerství s Geoparkem Barrandien, který je jedním z nejvýznamnějších geologických lokalit v Evropě,“ poznamenal Draxler.