Program pro hasiče začíná v 10 hodin dopoledne vítáním hostů a zápisem do pamětní knihy sboru dobrovolných hasičů v Jitřence. Zde se také uskuteční slavnostní schůze ke 110. výročí.

Ve 13.45 hodin začíná průvod obcí k pomníku dvou světových válek a položení kytice, zde začíná i program pro veřejnost. Koncert dechové hudby s Cheznovankou je naplánovaný od 14 hodiny u hasičské zbrojnice. Doprovodný program zpestří ukázky činnosti a techniky profesionálních hasičů, požární útok žen a seskok parašutistů.