Zachránit historickou památku a obnovit středověké malby v kapli sv. Prokopa se rozhodli občané i zastupitelé Praskoles. „Nejprve jsme chtěli ověřit, jestli se na stěnách kaple nenachází malby z 19. století. Památkový ústav však doporučil důkladnější průzkum. Po jeho dokončení jsme zjistili, že se téměř na všech vnitřních stěnách kaple nachází středověká výzdoba z druhé poloviny 14. století,“ sdělil restaurátor Miroslav Slavík.

V roce 2006 byl proveden restaurátorský průzkum maleb. „Kompletní restaurování maleb kaple chceme dokončit letos. Je třeba odstranit nánosy na malbách, zatmelit povrchové defekty a vyrovnat povrch. Po těchto úpravách budou malby lépe čitelné, nebudeme je však dotvářet. Jakékoliv další zásahy by mohly malbu zkreslit a mohlo by dojít k mylnému výkladu,“ upřesnil restaurátor Miroslav Slavík.

„Na renovaci kaple se Praskoleské společnosti sv. Prokopa podařilo získat již 730 000 korun z Fondu obnovy památek Středočeského kraje, Havarijního programu Ministerstva kultury i z darů od občanů. Renovace kaple začala před čtyřmi lety instalací zabezpečení, mříží a opravou střechy,“ doplnila Zdeňka Drábková.

V obci se nachází několik historických památek. „Dominantou Praskoles je Kostel sv. Mikuláše. V jeho areálu je umístěna nejstarší stavba obce, kaple sv. Prokopa. V roce 2007 byla zapsána mezi památky České republiky i bývalá residence karlštejnského děkana z konce 17. století, kde tři sta let působili karlštejnští děkanové. Prakoleskou náves zdobí kaple Jana Nepomuckého,“ popsala historické stavby obce starostka Zdeňka Drábková.
„I když kostel ani kaple nejsou ve vlastnictví obce, rádi bychom je zachránili. Proto jsme v roce 2004 založili občanské sdružení s názvem Praskoleská společnost sv. Prokopa,“ vysvětlila starostka.

Po opravě bude praskoleská kaple sv. Prokopa přístupná vejřenosti.