„Termín opravy a tím i uzavírky se týden před jejím zahájením změnil. Nakonec byla letošní rekonstrukce zrušena úplně,“ uvedla starostka Praskoles.
Opravu mostu v Praskolesích zajišťuje Středočeský kraj. „Ta se neruší, je pouze přesunuta na březen příštího roku. V případě, že by nebyla tak mírná zima jako v loňském roce, hrozí nebezpečí, že by práce mohly zkomplikovat život lidem v obci i řidičům. Kvůli nepříznivému počasí by mohla být stavba přerušena, a tím by se prodloužila i doba trvání objízdné trasy,“ vysvětlil tiskový mluvčí Středočeského kraje Martin Kupka.

Dodavatel stavby se pustil do jednání s úřady před podpisem smlouvy. „V některých případech takový postup podporujeme, stavby se tak urychlují. V Praskolesích bylo ale lepší renovaci mostu odložit. Její realizace v zimních měsících by lidem způsobila více potíží, než když se stavba přesunula na jaro příštího roku,“ uvedl Martin Kupka.

S tím souhlasí i starostka Praskoles. „Je sice pravda, že jsme o přesunutí opravy mostu byli informováni necelý týden před uzavřením obce a údaje o objížďkovém jízdním řádu hromadné dopravy a objízdné trase byly uveřejněny na webu, ale lidé z Praskoles přijali změnu pozitivně. I pro ně jsou jarní měsíce přijatelnější,“ potvrdila starostka obce.

Obloukový most v Praskolesích je svým tvarem dominantou obce. Podle Středočeského kraje není možné jeho původní tvar zachovat. „Přestože se o to projektanti snažili, nenašlo se řešení, které by umožnilo zachovat a opravit stávající konstrukci. Rekonstruovat most a zachovat původní oblouky se ukázalo vzhledem k jeho poškození a vysokým nákladům na opravu jako nemožné. Most bude kompletně demontován a nahrazen mostem novým s jinou konstrukcí. Vozovka mostu se rozšíří ze 4,5 metrů na 8 metrů. Celkové náklady na renovaci přesahují 11 miliónů korun,“ upřesnil Martin Kupka.