Lidem objížďky nevadí. „Tři měsíce, než bude most dokončený, to vydržíme. Byl chatrný, jeho oprava je opravdu nutná,“ uvedl Václav Kulík, který do Praskoles dojíždí do zaměstnání.

Demolice bude trvat desed dnů

Demolice mostu bude trvat několik dnů. „Nejdříve musíme odstranit zábradlí a živičnou vrstvu z vozovky. Právě probíhají přípravné práce k demolici. Ta začíná ve čtvrtek a bude trvat deset dnů, následně zpevníme stávající opěry. Pak dojde k výstavbě nového mostu,“ upřesnil za společnost Chládek a Tintěra, která renovaci mostu zajišťuje, stavbyvedoucí Jan Vintrich.

Brod je pro záchranku a hasiče

Objížďkové jízdní řády jsou uveřejněny na vývěsce u obecního úřadu a na internetových stránkách obce www.praskolesy.cz. Z důvodu zachování časů dojezdů pro záchrannou službu a hasiče bude zprovozněn brod u Jitřenky. Občané mohou využívat přejezd jen v naléhavých případech a na vlastní nebezpečí.