Zástupci obce loni požádali na tuto akci o dotaci. Uspěli hned napoprvé, na podzim obdrželi finanční podporu v rámci Operačního fondu Životní prostředí ve výši přesahující dva miliony korun.

„Polohou obce jsme ohroženi nejen povodněmi při vylití koryta Červeného potoka, ale při přívalových deštích nás ohrožuje i voda z okolních kopců,“ upozornila starostka Praskoles Zdeňka Drábková.

Součástí protipovodňového systému Praskoles budou nejen čidla umístěná přímo v Červeném potoce, ale na kopcích kolem obce budou navíc instalovány srážkoměry, a to ve směru od Chlustiny a Netolic.

Vytopené domy

„Srážkoměry budou napojené na hydrometeorologický ústav, který bude mít přesné informace o úhrnech vody. Nedílnou součástí systému je i zařízení, které pracuje jako rozhlas. Naši občané se tak nejčerstvější zprávy dozvědí z amplionů,“ vysvětlila starostka Praskoles.

Čidla, která budou hlásit hladinu nebo průtok vody v Červeném potoce, budou umístěna pod praskoleským mostem i výše po toku v Kotopecích a v Hořovicích. Obec se na akci bude spolupodílet částkou ve výši 250 tisíc korun. Nyní se připravuje výběrové řízení na dodavatele.

Záplavová území

A proč zástupci Praskoles o protipovodňový systém usilovali? „Nemáme rozhlas. Ten původní už není možné použít. V minulosti jsme neměli možnost lidi informovat o aktuálním stavu vody v záplavových územích,“ doplnila Zdeňka Drábková s tím, že některé domy byly v obci vytopené v roce 1995, v roce 2002 se voda zastavila těsně před příbytky lidí.

Dalším zásadním projektem Praskoles je výstavba kanalizace. „Do léta bychom měli mít vydané stavební povolení. Nyní jsme řešili poslední drobné úpravy projektu. Kanalizace bude gravitační, pouze v jedné z ulic bude tlaková, z důvodu špatného spádu,“ upřesnila starostka Praskoles Zdeňka Drábková.

Úzké ulice

Praskoleští řeší problém s instalací hlavního řadu kanalizace v úzkých uličkách. „Stavba kanalizace má své parametry. Například hlavní řad musí být umístěný nejméně jeden metr od plynu. V ulicích už máme plyn, vodovod i dešťovou kanalizaci,“ konstatovala Zdeňka Drábková.

Zástupci Praskoles nyní hledají firmu, která jim vypracuje žádost o dotaci. „Budeme čekat na výzvy z kraje, ministerstva zemědělství či životního prostředí. Předpokládáme, že o dotaci požádáme letos na podzim,“ sdělila starostka a doplnila, že odhadovaná cena výstavby čističky odpadních vod a kanalizace se pohybuje kolem pětasedmdesáti milionů korun.

Praskolesy mají vodovod od roku 1989 a plyn od roku 2001. Nyní chybí jen kanalizace. „Nechceme její výstavbu vzdát, a to ani nyní, kdy dotační možnosti nejsou už tak výhodné, jako v minulých letech,“ uzavřela Zdeňka Drábková.

Budova z roku 1822

Další investiční akcí Praskoleští hodlají opravit budovu základní školy z roku 1822, navíc jí také chtějí částečně vrátit historickou podobu. V loňském roce byla vyměněna okna a dokončena rekonstrukce vnitřních prostor. Byla opravená omítka, elektrické rozvody a podlahové krytiny.

Letos je v plánu oprava střechy a zateplení fasády. „Nová okna Středočeský kraj podpořil v loňském roce dotací ve výši půl milionu korun. Chtěli jsme zachovat ráz budovy, okna jsme nechali vyrobit podle staré fotografie,“ uvedla starostka Praskoles Zdeňka Drábková.

„Nyní jsme Středočeský kraj požádali o dotaci na výměnu střechy. Ta je v současné době pokryta eternitem. Ten není původní krytinou a navíc je ve špatném stavu. K úpravě střechy bychom rádi přidali i zateplení budovy. Budově, která se nachází v centru obce, bychom rádi vrátili, alespoň z části, původní podobu,“ doplnila Zdeňka Drábková.

Opravy Jitřenky

V kulturním a společenském středisku Jitřenka se pořádá většina kulturních akcí. V minulých letech byla vyměněna v části budovy okna, a to hlavně kvůli úniku tepla.

Koncem března vystoupila v Jitřence známá pěvecká dvojice Eva a Vašek, konala se zde 4. Rocková noc za účasti tří kapel. V květnu pořádá obecní úřad pro ženy zájezd do divadla, budou se konat Staročeské máje a 16. října pořádá Praskoleská společnost sv. Prokopa v Jitřence koncert Jakuba Smolíka s kapelou, již teď si mohou zájemci rezervovat vstupenky na Obecním úřadu Praskolesy.

V Praskolesích se bude konat již 13. ročník letního dětského tábora s bohatým a netradičním programem. ěti budou mít možnost vyzkoušet si například umělecké tesání do dřeva i kamene, horolezectví, chůzi na chůdách, jízdu na koni nebo se mohou koupat ve vyhřívaném bazénu. Více informací najdou lidé na internetu na www.horovice.cz/tabor.html.