Úpravy návsi v Praskolesích, jak jsme informovali už munilý týden, si oproti původně schválenému projektu vyžádaly také zásah do stávající zeleně. O radou narychlo schváleném záměru se nedozvěděli ani zastupitelé obce, ani vedení školy. Přitom děti kvůli stavbě přijdou o velkou část hrací plochy v bezprostřední blízkosti školy.

V sobotu 4. srpna odpoledne se ředitelka praskoleské školy Taťána Houdková vrátila s dětmi z letního tábora a čekalo na ni velké překvapení. „Jsem z toho naprosto zděšená,“ řekla při prvním pohledu na započaté úpravy kolem školy. „Paní starostka nás o změnách, které se chystají, vůbec neinformovala,“ kroutí nad poničenými záhony hlavou ředitelka, která je stejně udivena jako většina obyvatel obce. „Ani jako zastupitelka obce jsem se o zásahu do zeleně neměla šanci nic dozvědět,“ připojuje se také Mirka Kahounová. Osobní rozhovor se starostkou obce Zdeňkou Drábkovou nepřinesl bližší informace ani Radoslavu Hoffmanovou. „Před týdnem mi starostka opakovaně slíbila, že upravený projekt bude do dvou dnů zveřejněn. Doposud ale nikdo z obyvatel obce neměl možnost jej vidět,“ konstatuje Hoffmanová. „Přestože se hovořilo o opravě stávajících asfaltových povrchů, zasahuje se i do zeleně,“ doplňuje obyvatelka, podle které se prostě z ničeho nic začalo na návsi bourat. „To je přinejmenším neseriózní jednání. Ze dne na den si vymyslet změnu takového rozsahu a nikoho neinformovat,“ líčí Radoslava Hoffmanová, která se netají tím, že se jí přístup některých představitelů obce přinejmenším nelíbí.

Zhruba osmnáct metrů čtverečních zelené plochy mělo být podle ujištění starostky, které nám dala na konci minulého týdne, zmenšeno o tři až čtyři metry. „Na první pohled je patrné, že to není pravda,“ konstatuje ředitelka školy, která je pobouřena přístupem obce. „Nikdo nerespektuje ani to, že jsme zahrádku budovali pro děti. Nosili jsme sem své vlastní květiny, které nám byly úplně zlikvidovány,“ líčí ředitelka. „Tady rostly pivoňky a túje. Ty jsem dostala od svého dědy, který dnes už nežije,“ říká Taťána Houdková, která prý naprosto postrádá spolupráci mezi školou a obcí. „To je jednání z pozice moci, úplná totalita,“ dodává rozhořčeně.

Starostka obce na společnou sobotní schůzku nedorazila se slovy: „Rada obce Praskolesy nepovažuje za šťastné řešit vzniklou situaci v tisku. Oprava středu obce byla naplánovaná a zastupitelstvem schválená akce. Vzniklé problémy se řeší operativně s ohledem na bezpečnost dětí i občanů a ve spolupráci s příslušnými odbory.“