„V souladu s názvem spolku si přejeme, aby se naše řady rozšířily, abychom šli společně vstříc budoucnosti a viděli, že lze žít dobrý a plnohodnotný život. Zveme vás všechny, abyste se k nám připojili. Scházíme se na svých akcích a kromě toho minimálně jednou měsíčně na popovídání a projednání svého dalšího působení," lákají členové spolku další nové členy.

Mezi přáteli počapelského kostela jsou lidé věřící i nevěřící, mladí i staršího věku. Spolek uvítá každého, kdo má zájem se podílet na rozkvětu Králova Dvora.
Pro založení spolku se jeho členové rozhodli proto, že se jejich činnost rozšířila i mimo počapelský kostel. Jejich cílem je působit v rámci celého města i jeho okolí.

Přátelé počapelského kostela plánují na letošní rok podobné aktivity, jako tomu bylo v uplynulém roce a k tomu ještě něco navíc. V současné době se už připravují na Velikonoce. Každý čtvrtek se v kostele od 18.30 hodin modlí při svíčkách křížovou cestu a při tom zpívají zpěvy z Taizé, což jsou jednoduché opakující se nápěvy.

Komorní atmosféra těchto pobožností má neopakovatelný ráz.
Další zajímavostí je, že v polovině března přiletí do České republiky indický misionář, který již více než deset let působí ve východní Africe. Ten už navštívil počapelský kostel v loňském roce. Letos přijal pozvání na králodvorský zámek, kde promluví o křesťanském významu Velikonoc a o jejich slavení ve východní Africe. Při své přednášce se také zmíní o Roce Milosrdenství, který vyhlásil papež František, a který nyní prožíváme.

Po promluvě bude následovat neformální popovídání s misionářem při šálku čaje či kávy. Kdo by trpěl obavami, že nebude přednášce rozumět, může být klidný. Vše bude tlumočeno do češtiny. Přesný termín exotické návštěvy v Králově Dvoře přátelé počapelského kostela ještě upřesní. V králodvorském zámku se v uplynulé době uskutečnilo již několik přednášek.