Takovýto druh tábora berounští pracovně vytížení rodiče v období letních prázdnin vážně ocenili. Jedná se o pět pracovních dnů, kdy rodič každé ráno odevzdal svou ratolest do rukou pracovnic Domu dětí v Hlinkách a odpoledne si jej vyzvedl.

„Tábor se natolik osvědčil a zalíbil, že funguje celé dva měsíce a není problém ho obsadit,“ sdělila tehdy Deníku Marie Chramosilová, která je jednou z hlavních vedoucích tábora.

Ono také není divu, že s obsazením nebyly potíže. Týdenní program byl natolik zajímavý a promyšlený, že si děti vyzkoušely více aktivit, které je zaujaly. Každý vedoucí si připravil program sám, což znamenalo, co týden, to jiné téma. Proto některé děti navštívilytábor i vícekrát v průběhu léta.

Týdenní aktivity obsahovaly pěší výlety do okolí, větší výlet vlakem nebo autobusem. Nechyběl ani tvořivý a koupací den. Program se pochopitelně přizpůsobil složení dětí a počasí. Berounský deník tehdy zastihl všech dvacet dětí v čele s vedoucí na Městské hoře, kde soutěžily o sladké odměny.

Jejich týden nesl název Pátrej s námi!, ve kterém mimo jiné také zjišťovaly informace ze současnosti a historie Berouna. „Dále nás čeká návštěva a prohlídka České televize, výprava na horu Děd, výlet na hrad Točník a páteční návštěva aquaparku, na kterou se děti těší,“ doplnila tehdy vedoucí Marie Chramosilová, která ráda věnuje svůj volný čas dětem a zároveň tak pomůže jejich zaměstnaným rodičům.

Zuzana Měchurová