Přednáška nazvaná Poselství TGM dnešku, kterou vedl Vladimír Švihla, se konala v Muzeu Českého krasu v Berouně u příležitosti 70 let od úmrtí Tomáše Garrigua Masaryka. Návštěvníci se na přednášce dozvěděli o významu prezidentovy osobnosti a jeho odkazu pro dnešní dobu. Přednáška také nastínila například problematiku krize evropské společnosti či morálky jako základního předpokladu demokracie.