Tuto povinnost ukládá obcím novela školského zákona, která nabyla účinnosti 1. ledna 2017. Nový školský zákon stanoví povinnost předškolního vzdělávání pro všechny děti od pěti let až do zahájení povinné školní docházky.

„Obce proto jako zřizovatelé mateřských škol mají, obdobně jako v případě povinné školní docházky, povinnost stanovit školské obvody spádové mateřské školy a pro každé dítě, které dosáhlo věku pro předškolní vzdělávání zajistit místo ve své mateřské škole ve školském obvodu podle místa trvalého pobytu," vysvětlil starosta Ivan Kůs.

Také čtěte: Malá kina bez 3D živoří, obce je musí dotovat

Předmětem druhé nové obecně závazné vyhlášky města Beroun je stanovení školských obvodů spádových základních škol, jejichž zřizovatelem je město Beroun. „Její vydání si vyžádalo pojmenování nových ulic v Berouně, které nebyly zařazeny do stávajících školských obvodů spádových základních škol v Berouně," dodal berounský starosta.

Hořovičtí tak učinit nemusejí. Na území města se totiž nachází pouze jedna mateřinka. To znamená, že školským obvodem je obvod celé obce. „Celý obvod obce je automaticky spádovým obvodem městské mateřské školy," vysvětlil zastupitel města Hořovice pro oblast školství a ředitel místního gymnázia Jiří Vlček.

Rodiče tak budou mít zabezpečené školní vzdělávání svého dítěte v posledním roce před nástupem do základní školy ve svém spádovém školském obvodu. Ve spádové obci mají děti nárok na umístění.

Není to ale tak, že jsou rodiče zbavení možnosti dát dítě do jiné mateřské školy. Mohou ho dát do kterékoliv školky v republice, ale to není nárokované. Každá školka má povinnost přijímat žáky až do naplnění své kapacity.

Nepřehlédněte: Druhá vlna EET se blíží, obchodníci vyčkávají

Každý rodič má nyní povinnost přivést svého předškoláka k zápisu.

Jak uvedla ředitelka Městské mateřské školy Hořovice Helena Nesnídalová, kdo tak neučiní, bude k tomu vyzvaný. Zápisy do mateřských škol v Berouně i Hořovicích se konají v měsíci květnu. V Berouně se tak stane 11. a 12. května od 14 do 17 hodin. Hořovičtí připravují zápis na 4. května.