1. Protože chci pomoci dobré věci a využít k tomu svoje docela bohaté a snad i užitečné zkušenosti.

2. Vytvořím dělný tým ve vedení města, kterému jde opravdu jen o město a ne o osobní zájmy. Přitom se nebudu držet politické orientace svých kolegů, ale jen jejich osobních kvalit. Doufám, že současné vedení města si tuto odpověď osvojí, stejně jako si osvojilo tu mojí z nejmenovaného týdeníku z 26/8 t.r., ale i některých dalších, že v novém volebním období budeme podporovat přímé přenosy ze zastupitelstva. Jednání z posledního zastupitelstva tohoto volebního období (!) 20.9. má tak být již přenášeno. Nikdy není pozdě.....

3. Dosavadní neprůhlednost a uzavřenost rozhodovacích procesů na radnici. K tomu by jistě přispělo provedení auditu dosud uzavřených smluv a rozhodnutí z pohledu zda a jak jsou výhodné pro město.