1. Ke kandidování v tomto volebním období mne vede naděje, že se podaří změnit rituál při hlasování na schůzích zastupitelstva, kdy je předem jasné, jak to dopadne.

2. Po zvolení by měl starosta především zahájit práci podle litery Zákona o obcích (128 / 2000) a podle dalších souvisejících předpisů.

3. Poslední otázka, podle mého názoru, navazuje úzce na otázku první, proto odpovím obšírněji. Je třeba zvrátit praxi jednostranné koalice, která byla pro minulé volební období dohodnuta v rámci uskupení ODS – NK („nezávislí kandidáti“). Ze samé podstaty by práce Zastupitelstva města neměla být závislá na uskupeních, protože problémy a jejich řešení nezávisí na stranách nebo subjektech, ale na lidech. Tuto roli by ale, podle výsledku voleb, měli přijmout všichni.