Místní komunitní centrum ve spolupráci s obecním úřadem zde v menším předstihu pořádalo předadventní trhy.

„Letos jsou v naší obci předvánoční trhy už druhým rokem. Pořádá je naše komunitní centrum, ve kterém se scházejí obyvatelé Koněprus a Bítova. Společně pořádáme i jiné společenské akce, díky kterým se snažíme získat nějaké peníze na rekonstrukci objektu bývalé školy," uvedla za počadatele adventních trhů Barbova Čermáková s tím, že všechny dobroty, pod kterými se prohýbaly stoly, napekly a nazdobily členky komunitního centra.

„Všechno jsme napekly z vlastních prostředků a teď doufáme, že to všechno prodáme, aby se nám vrátily alespoň náklady. A když bude něco navíc, budeme rádi. Všem, kdo se s námi na předvánočních trzích podílel moc děkujeme," dodala Barbora Čermáková.

Na návštěvníky akce čekal bohatý program jehož součástí bylo vystoupení malých houslistek, divadelního spolku Krab a v závěru programu všichni společně rozsvítili vánoční stromeček. „Jsem tady poprvé a je to tady moc pěkné. Líbí se mi, jak to začíná v této obci žít. Nejsem ale místní, jsem z Berouna," poznamenala Jan Neumannová.