Jednou z alternativ, o které v polovině ledna podala zprávu Krajská správa s údržba silnic Středočeského kraje (KSÚS), mělo být i využití dálnice D5. Už o pár dnů dříve ale proběhla schůzka, kde město Beroun tuto variantu razantně odmítlo, a to kvůli neproveditelnosti.

„Těžko by se zajišťoval zásah integrovaného záchranného systému při ucpané dálnici. Jak by se řešila hromadná doprava a vjíždění vozidel s konstrukční rychlostí do 80 kilometrů v hodině? Při další schůzce na odboru dopravy Středočeského kraje v polovině ledna jsme tedy dostali příslib, že se postaví provizorní most,“ uvedla mluvčí berounské radnice Jitka Soukupová.

Místo v areálu školy, kde nová tělocvična vyroste.
Druhá základní škola bude mít novou tělocvičnu. Stavět se začne v létě

Kraj se posléze k věci dodatečně vyjádřil s tím, že nic ještě není definitivně rozhodnuto. Podle mluvčího kanceláře hejtmanky Josefa Holka se nyní propočítávají alternativy, jak během oprav mostu TGM dopravu přes Berounku dostat.

„Záměr je v rané fázi a aktuálně pracujeme s mnoha variantami. Jednou z nich je například provizorní most, který by měla řešit Správa železnic k účelu výstavby tunelu, další případnou variantou je odklon přes D5,“ sdělil Holek.

Pravděpodobně nejschůdnější variantou by mohla být právě spolupráce se Správou železnic (SŽ), která bude potřebovat obslužnou automobilovou dopravu při stavbě portálu a hloubení tunelu Beroun – Smíchov.

Probíhají jednání

„Aby doprava nezhoršovala ve městě životní prostředí, předpokládá se zatím vybudování provizorní staveništní komunikace od křižovatky ulic Švýcarská a K Nádraží a její převedení přes Berounku po mostním provizoriu do Hostímské ulice. Vedení této komunikace je navrženo ve stejné stopě uvažovaného jižního obchvatu Berouna schváleného ve studii proveditelnosti,“ uvedl mluvčí SŽ Dušan Gavenda.

Aktuálně tedy probíhají jednání mezi krajským úřadem, KSÚS a městem Beroun. Podle Gavendy je snahou všech zúčastněných stran vybudovat trvalou komunikaci s přemostěním, a to ještě před zahájením prací na portálu tunelu v roce 2031. „Předmětem probíhajících jednání je postup přípravy a následné správy komunikace a mostu,“ dodal Gavenda, který zároveň rozporoval eventualitu odvedení dopravy na dálnici D5.

Jaroslav Frolík se svojí dcerou Lenkou Hlaváčkovou při návštěvě berounské radnice
Berounský rodák Jaroslav Frolík oslavil 90 let. Jeho receptem je sport a poezie

Berounský most TGM je v natolik špatném technickém stavu, že je v současné době snížena jeho zatížitelnost. V prosinci došlo na další opatření, když město muselo nechat snížit sloupy lamp veřejného osvětlení, aby se eliminovaly jejich dopady na statiku.

„Podle poslední prohlídky v roce 2022 byl most zařazen do stavu koeficientu VI – tedy velmi špatný,“ potvrdila mluvčí KSÚS Petra Kučerová.

Předpokládané náklady na opravu jsou zhruba 130 milionů korun. „Samotná oprava mostu je v současné době zařazena v zásobníku projektů a o termínu zahájení oprav bude rozhodnuto až po finalizaci projektové dokumentace a přidělení finančních prostředků,“ vysvětlil Holek a ujistil, že je most pravidelně monitorován.

„Nebyly zaznamenány žádné náznaky, které by vedly k ohrožení provozu. S ohledem na stáří mostu však považujeme jeho rekonstrukci v nejbližších letech za naprosto nezbytnou,“ dodal mluvčí kanceláře hejtmanky.

Uvažovanou dobou zahájení oprav je rok 2024. Plánované práce počítají s kompletní výměnou vrchní části mostu, původní by přitom měly zůstat pouze pilíře. Zajistí se také řádné odvodnění a oprava povrchu komunikace včetně vodicího bezpečnostního zařízení a vodorovného i svislého dopravního značení. Provedou se i přeložky inženýrských sítí.