Systém doplatků jednotlivých obcí je podle starostů v současném stavu nekoncepční. Každá obec má podmínky nastavené jinak, některé přispívají velmi vysoké částky, některé nepřiměřeně nízké. Obce, které jsou obslouženy výlučně železnicí nedoplácejí nic.

Nespokojení starostové se proto obrátili na Středočeský kraj s požadavkem, aby na základě analýzy současného stavu stanovil transparentní způsob plateb za dopravní obslužnost objednávanou Středočeským krajem. Výpočet příspěvku musí být podle nich transparentní a postavení obcí s možností obslužnosti po železnici a obcí bez této možnosti musí být rovnoprávné.

Starostové berounského regionu letos zvýšení mezd řidičů nijak nepociťují. „V posledních letech se nám příspěvek na autobusovou dopravu, který platíme dopravní firmě, snížil. Už několik let platíme méně, než tomu bylo dříve. Takže na platy řidičů přepravní firmy nedoplácíme,“ uvedl starosta Hudlic Pavel Hubený s tím, že zmiňovaný dodatek Hudlice nepodepsaly. Podle něho se zmiňovaný problém týká obcí a měst, ve kterých už funguje veřejná integrovaná doprava. „Řidiči v Praze nebudou jezdit za mzdy, za které jezdí řidiči v malých obcích, jako je ta naše. Jejich platy jsou vyšší,“ poznamenal starosta Hudlic.

Stejná situace je i v obci Nižbor. Ta každoročně doplácí na ztráty přepravní firmy částku půl milionu korun. „Stejně vysokou částku už doplácíme na autobusovou přepravu několik let. Autobusy k nám ale jezdí často. Mají hodinové intervaly. V této částce je zahrnuto i snížené jízdné pro seniory nad 65 let,“ uvedla starostka obce Nižbor Kateřina Zusková.

Obyvatelé Nižboru zaplatí za jízdenku 19 korun. V případě, že při platbě použijí elektronickou peněženku, tak zaplatí o dvě koruny méně. Tedy jen 17 korun.

Město Králův Dvůr přispěje v letošním roce přepravní firmě na autobusovou dopravu částku kolem tří milionů korun. Příspěvek se mu navýšil o 96 tisíc korun. „Chceme, aby se obyvatelům města jízdné nezvýšilo a zůstalo ve výši dvanácti korun. Proto jsme s tím souhlasili,“ uvedl starosta Králova Dvora Petr Vychodil.

Město Beroun letos zaplatí o 300 tisíc korun více než tomu bylo v loňském roce. „Tyto prostředky budou použity na zvýšení platů řidičů dopravní společnosti,“ doplnil místostarosta Berouna Michal Mišina.