To se ještě více přiblíží a otevře občanům a svým zákazníkům. Přemístěno bude v rámci jeho rekonstrukce do vestibulu radnice. „Na úpravu vstupních prostor radnice jsme získali finanční příspěvek z Programu regenerace MPZ. Součástí oprav je kompletní rekonstrukce vstupních dveří a omítek. Stávající podatelnu již nebudou pro lepší orientaci oddělovat od vestibulu dřevěné dveře, ale bude volně přístupná.

Na protější stranu se pak přemístí Czech POINT, který bude mít k dispozici i menší čekárnu. Díky tomu, že oba tyto provozy od hlavního vstupu do radnice oddělí nová prosklená stěna, budou moci být v budoucnu nezávislé na otevírací době městského úřadu,“ vysvětlila celý záměr starostka Šárka Endrlová.