Mnozí z nich však naprosto zbytečně, neboť při včasném záchytu je u tohoto onemocnění vysoká šance na úspěšné vyléčení. Pro něj je však třeba o své zdraví pečovat, podstupovat pravidelné preventivní prohlídky a nepodceňovat některé příznaky. Budou-li takto pacienti postupovat, pak mají velkou šanci zachytit toto onemocnění včas, ještě v době, kdy se nijak zásadně neprojevuje a neovlivňuje ani kvalitu života.

„Pokud chodí pacienti na pravidelná vyšetření ke svému lékaři, jsou na správné cestě", konstatuje Mgr. Tomáš Veverka, vedoucí lékárník hořovické lékárny. „Pokud tomu tak není, mohou se během Týdne lékáren zastavit v naší lékárně. Spolu vyplníme krátký dotazník, který jim pomůže vyhodnotit riziko onemocnění rakovinou tlustého střeva a konečníku. Vysvětlíme také zásady preventivních opatření, do nichž patří zdravý životní styl včetně stravovacích návyků a nevhodnosti některých potravin", dodává hořovický lékárník.

Hořovičtí lékárníci budou oslovovat některé pacienty aktivně také na základě přítomnosti rizikových faktorů, jejichž přítomnost bude v konkrétním případě zřejmá. Pokud to bude na základě výsledku nutné, odešlou pacienta k dalšímu lékařskému vyšetření.

„Pro pacienty jsou připraveny i tištěné materiály ve formě letáku, kde najdou nejdůležitější informace o tomto onemocnění, možnostech prevence i o tom, jak je dnes jednoduché ho odhalit i doma v soukromí pomocí jednoduchého testu", říká Mgr. Tomáš Veverka. Zde je vhodné připomenout, že pozitivní výsledek testu na skryté krvácení do stolice nemusí nutně znamenat onemocnění kolorektálním karcinomem, přesto je významným indikátorem k rychlé návštěvě lékaře.

Text: Konstantinos Tsivos