Chovatelé přežvýkavců mají opět více starostí. Poté, co se na Karlovarsku objevila nebezpečná nákaza – katarální horečka ovcí, přistoupila ihned Krajská veterinární správa pro Středočeský kraj (KVSS) k mimořádným veterinárním opatřením za účelem zamezení jejího šíření.

Onemocnění, zvané také bluetongue neboli modrý jazyk, odhalili veterináři mezi více než dvěma stovkami kusů hovězího dobytka.

„Ochranná a zdolávací opatření stanovují rovněž uzavřená pásma kolem ohniska nákazy, přičemž tato pásma zasahují na území Středočeského kraje,“ uvedl Stanislav Vidlák, zástupce ředitele krajské veterinární správy pro náš kraj.

Chovatelé přežvýkavců mají nyní značně omezené možnosti převážení svých zvířat. Pokud je chtějí přemístit mimo uzavřené pásmo, musí získat výjimku krajských veterinářů. Značně ztížený je nyní také přesun v samotném uzavřeném pásmu. Do zdravotního potvrzení musí soukromý veterinář uvést, že jsou zvířata klinicky zdravá a nevykazují příznaky katarální horečky ovcí. Doklad, jehož kopii musí chovatel zaslat příslušnému inspektorátu KVSS, je však platný pouze 24 hodin od vyšetření. Podobné potvrzení od veterináře je nutné i v případě převozu na jatka. „Podle Milana Maleny, ústředního ředitele Státní veterinární správy ČR, jsou kroky, které přijímáme logické. Cílem je minimalizovat možnost rozšíření katarální horečky ovcí, ale na druhé straně umožnit jak domácí obchod, tak intrakomunitární obchod s ostatními členskými zeměmi Evropské unie. A to je možné jedině za předpokladu shodného postupu s ostatními členskými zeměmi,“ informoval Josef Duben, tiskový mluvčí Státní veterinární správy České republiky.