Novým kritériem má být zájem obyvatel obce a jejího vedení, pokud bude řádně zdůvodněný. Novela zákona zachovává povinnost obcí chovat se ke svěřenému majetku jako řádný hospodář, ale porušením této povinnosti by nově nemělo být rozhodnutí o majetku, které sleduje jiný důležitý a řádně odůvodněný zájem.

„Tento týden jsem poslouchal besedu politiků o tom, zda se stát dá řídit jako firma a nebo nedá. Plně se ztotožňuji s názorem, že efektivnost ve firmě je jiná než-li v samosprávě. Obec má za povinnost, mimo toho, že musí být dobrým hospodářem, také to, že se musí starat o rozvoj mnoha oblastí, které se dotýkají života obyvatel měst a obcí. Patří sem školství, kultura a další,“ uvedl k novele zákona starosta Berouna Ivan Kůs.

A právě na ně mnohdy nedojde jenom proto, že obec musela přijmout nějaké řešení, jako je například nejvyšší cena, které danou situaci komplikuje.

„Takže ta efektivnost pro tu obec je samozřejmě v těch penězích. V tom, že se musí chovat jako dobrý hos-podář,“ řekl Ivan Kůs.

Jak dále ke změně zákona uvedl, obec má kromě ekonomické výhodnosti ale současně i jiné povinnosti.

Obec musí také vytvářet prostředí pro řešení problémů lidí a města. „Takže ne vždy je to jen o ceně. Což je docela častý jev. Proto novelu tohoto zákona vítám. Samozřejmě se ale musí všechno dobře hlídat a zdůvodňovat, protože jde o peníze,“ dodal starosta Berouna.

Kritérium ekonomické výhodnosti podle zastánců novely často nutí místní politiky přijímat rozhodnutí, která mohou být proti zájmům obyvatel obcí. V případě, kdy samosprávy dají přednost jinému kritériu než momentálnímu zisku, vystavují se hrozbě postihu a trestního stíhání. Což už by nyní svým způsobem komunálním politikům nehrozilo.

Citace.

„Tohle všechno se velmi dobře poslouchá. Je to hodně podobné situaci s výběrovým řízením. Také bylo řečeno, že už při nich nemusí být rozhodujícím kritériem nejnižší cena. V praxi ta situace je ale jiná. Neumím si dost dobře představit, že hodnotící komise, kde jsou všichni zastupitelé Králova Dvora, najednou budou vybírat nabídku, která není nejlevnější, a nebo budou prodávat obecní majetek někomu, kdo nenabídne nejvyšší cenu,“ uvedl starosta Králova Dvora Petr Vychodil s tím, že tomu nevěří. Obzvláště v době, kdy se za každou chybu starosta a zastupitelé měst a obcí hned trestají.

„Co je tedy vlastně veřejný zájem. Ano, prodá se pozemek levněji a vybuduje se na něm poliklinika a nebo hospoda. Oba záměry jsou určeny lidem. V některých obcích jsou potřeba obě zařízení. Co bude tedy rozhodujícím a hlavně správným kritériem? Bude ta novela zákona přesně specifikovat, kdy se má prodat levněji pozemek pro polikliniku či hospodu? Jestli ne a vše bude opět jen všeobecně popsáno, pak to stejně ničemu nepomůže,“ dodal králodvorský starosta.

Novelu zákona by naopak uvítal zastupitel Příbrami Petr Větrovský. „Jsem sice toho názoru, že třeba při výběrovém řízení má vyhrávat nejvyšší nabídka, nicméně vidím v novele možnost vyhovět třeba občanům.“