Na Gymnázium Joachima Barranda v Berouně stačilo poslednímu žáku pro přijetí 74 bodů, přičemž nejlepší přijatý získal 115 bodů. „Druhé kolo přijímacích zkoušek nebude. Všechna místa jsou obsazena,“ uvedla ředitelka Gymnázia Joachima Barranda Jana Hronková. Škola přijala celkem 64 žáků. Na Gymnáziu Václava Hraběte v Hořovicích měl poslední přijatý žák 87 bodů, nejlepší pak 132. „Druhé kolo neplánujeme, protože jsme plní," informoval ředitel Gymnázia Václava Hraběte Jiří Vlček. Škola nabrala 30 žáků.

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun – Hlinky bude pořádat druhé kolo přijímacích zkoušek 11. června. „Na maturitní obor Provoz a ekonomika dopravy nám zbyly tři volná místa. Jinak nejlepší přijatý žák v oboru Cestovní ruch získal 64 bodů, poslední přijatý 35. U oboru Provoz a ekonomika dopravy to bylo 86 bodů pro nejlepšího a 17 posledního přijatého, v oboru Podnikání získal nejlepší přijatý žák 81 bodů, poslední přijatý 21 bodů,“ sdělil ředitel školy Jiří Perlinger. Škola vezme na maturitní obory Cestovní ruch, Provoz a ekonomika dopravy a Podnikání vždy po třiceti žácích. Druhé kolo přijímacích zkoušek bude probíhat i ve Střední odborné škole a Středním odborném učilišti v Hořovicích. „Na maturitních oborech máme tři volná místa na Ekologii a životním prostředí, 10 míst na Strojírenství a 15 míst na oboru Ekonomika a podnikání,“ uvedl ředitel školy Vladimír Kebert. Přihlášky pro druhé kolo je nutno podat do 24. května.

Střední zdravotnická škola v Berouně přijala na obor Praktická sestra 28 žáků, přičemž nejlepší získal 94 bodů a poslednímu stačilo pro přijetí 44 bodů a na obor Zdravotnické lyceum 27 žáků, kdy nejlepší přijatý dostal 85 bodů a poslední 37 bodů. „Na jedno volné místo, které máme pro Zdravotnické lyceum, nebudeme vypisovat druhé kolo přijímacích zkoušek, ale ponecháme si ho na září, kdy ho obsadíme žádostí o přestup. Každoročně v září jich máme několik. Nicméně ale bude druhé kolo přijímacích zkoušek na pomaturitní kombinované tříleté studium oboru Praktická sestra, kdy je nutné podat si přihlášku do 24. května. Zkoušky se žádné nekonají, vybereme z došlých přihlášek a výsledky zveřejníme 21. června,“ informovala ředitelka Střední zdravotnické školy v Berouně Leona Machková.

Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Jazyková škola Beroun přijala na Ekonomické lyceum 26 žáků, přičemž nejlepší získal 121 bodů a poslední přijatý 25 bodů, na Obchodní akademii 60 žáků, kdy nejlepší měl 114 bodů a poslední přijatý 46 bodů a na Pedagogické lyceum 30 žáků, kde nejlepší dostal 120 bodů a poslední přijatý 92 bodů. Na předškolní a mimoškolní pedagogiku bylo přijato 60 žáků, kdy nejlepší získal 86 bodů a poslední přijatý 54 bodů. „Druhé kolo je vyhlášeno pouze na obor Ekonomické lyceum, kde máme 4 volná místa. Přihlášku je nutné podat přes systém DiPSy do pátku 24. května. A druhé kolo na kombinované dvouleté studium (pomaturitní) oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika bude ve druhé polovině června,“ řekl ředitel školy OA, SPgŠ a JŠ Beroun Jaroslav Šturc.