Jednu z cen obdržel devětatřicetiletý lékař  v červnu letošního roku a druhou koncem září. Červnové prestižní mezinárodní ocenění Discovery Award bylo určeno pro vědce do 40 let, kteří dosáhli inovativního počinu v oblasti biomedicíny v letech2010 a2011. Druhé Pamětní medaili senátu Parlamentu České republiky převzal z rukou předsedy senátu 27. září.

Za co jste tato ocenění získal?

Cenu Discovery Award vypsala firma Novartis a já ji obdržel za práci Terapeutická hypotermie po srdeční zástavě v přednemocniční neodkladné péči v České republice. Jsem původem internista a kardiolog. V posledních letech se věnuji hlavně urgentní medicíně. Výzkum, který provádím s naším týmem, tyto obory propojuje. Zaměřujeme se na srdeční zástavy.

V čem vaše metoda spočívá? Jak při záchraně člověka postupujete?

Při náhlé srdeční zástavě vzniká v terénu po úspěšné resuscitaci prostor v délce 30 až 60 minut, během něhož musí být pacient dopraven na specializované pracoviště. Tuto dobu tak lze efektivně využít k zahájení mírné terapeutické hypotermie, jejíž pozitivní účinky byly prokázány.

Co  si pod slovy terapeutická hypotermie mohu představit?

Pacienti po srdeční zástavě, u nichž se po resuscitaci podaří obnovit krevní oběh, se v bězvědomí připojí na dýchací přístroj a co nejrychleji se ochladí z té běžné tělesné teploty 36 až 37 stupňů na cílovou teplotu 33 stupňů. V rozpětí 32 až 34 stupňů  se udržuje po  dobu dvanácti a dnes až po dobu 24 hodin.

Jak je tato metoda prospěšná pro pacienty?

Díky ní se  sníží riziko závažného poškození mozku a také se snižuje celková úmrtnost pacientů.

Co vás přivedlo na myšlenku, že by ochlazování mohlo snižovat riziko poškození mozku i úmrtnost pacientů?

Snížení tělesné teploty vede ke zpomalení životních pochodů – podobně jako u zvířat, která hibernují. Zpomaluje přitom nejen pochody pro tělo potřebné, jako je funkce srdce nebo zásobování kyslíkem, ale právě i poškozovací mechanismy.

Kdy jste  metodu poprvé použil?

Mojí metodu jsme použili poprvé při mé noční službě v roce 2002 na druhé interní klinice na Karlově náměstí.  Myslím si, že způsobem, jakým jsme to provedli, to bylo i poprvé v České republice.  Od té doby ji neustále rozvíjíme. Díky této metodě jsme zachránili stovky pacientů.

 V terénu primář berounské záchranky ochladil prvního pacienta v roce 2007 pomocí pytlíků zmražené zeleniny. Dnes Roman Škulec vyjme z autolednice vychlazený infuzní roztok a s pomocí kapačky ho vpraví  do pacienta. Tím sníží jeho tělesnou teplotu přibližně o1,5 °Ca zastaví tak nepříznivé obranné pochody, které v těle po srdeční zástavě probíhají a poškozují orgány včetně mozku. Důležitá je jeho včasná aplikace.