Tři holčičky Sofie, Valérie a Nela se narodily v pondělí 8. června 2015. Letos v prosinci tak bylo holčičkám dva a půl roku a na místo, kde poprvé otevřely oči, se rády vracejí. Hořovickou porodnici navštívily i před letošními vánočními svátky. Personál porodnice přišli pozdravit i jejich rodiče. Holčičkám i rodičům se daří skvěle a sestřičky i doktorky, které se o holčičky postaraly, neskrývají pocity dojetí a úlevy, že vše dopadlo dobře. Zvlášť dojatě prožívá tyto návštěvy primář Aleš Klán.

Pane primáři, co znamená z pohledu porodníka vícero těhotenství? Je to spíše větší radost, nebo větší riziko?
Trojčetné těhotenství je vždy velmi rizikové. Vzhledem k frekvenci v populaci, zhruba jednou na 8 000 porodů, jsou s ním v našich podmínkách minimální zkušenosti. Já sám jsem vždy toužil jako porodník po této zkušenosti, a naší mamince dodnes děkuji za možnost, že jsem se mohl podílet na sledování jejího těhotenství.

Jak prožíváte návštěvy trojčat v porodnici?
Zůstaly obavy, aby vše dopadlo dobře a tak, když je vidím batolit se po chodbě před ordinací, vždy se mi trochu uleví, že vypadají moc dobře, a že jsou děti zdravé a v pořádku.Odrodil jste víc než třicet tisíc miminek. Pro laika je to neuvěřitelné číslo. Jak to vnímáte vy?
Nikdy jsem nepočítal, kolik dětí jsem odrodil. Přesné číslo nevím a myslím, že se to ani nedá spočítat. Přál bych si, aby byly všechny zdravé, a aby dělaly svým rodičům radost. Nemyslím si, že bych byl tím nejdůležitějším článkem, který je v životě potká.

Začátkem prosince během jednoho jediného dne proběhlo v porodnici 16 porodů! Jak jste vy a vaši spolupracovníci zvládli takový nával?
Počet porodů za den se nedá plánovat. Proto někdy jsou za den 2, jindy 16, jako onen den. Záleží také na průběhu porodů a komplikacích, které se mohou přihodit. Většinou, když přijde najednou více maminek tak porody běží hladce. Někdy jedna maminka zaměstná víc než pět jiných. Počet 16 je ale dost.

Každý porod zaměstná personál nejen nutnou péčí o maminku a dítě, ale vedle toho, je pro okolí neviditelná práce administrativy a vyplňování nejrůznějších dokumentů, porodopisů, matrik, nejrůznějších žádanek a mnoha jiného.

Když jsem před lety začínal, stačilo nám většinou několik listů papíru na celé období pobytu maminky s dítětem v porodnici, a to tu zůstávaly rodičky většinou 6 až 8 dní. Ty, které měly porod císařským řezem, i 12 dní.

Hořovická porodnice během posledních deseti let téměř zdvojnásobila počet porodů. Jak vnímáte další rozvoj porodnice?
Kapacitou oddělení jsme nyní na hranici možností toho, kolik porodů můžeme za rok zvládnout. Pokud bychom měli uspokojit vyšší počet potenciálních rodičů, je třeba změny v celkovém fungování oddělení. Hlavně co se personálu týče. Kvalitní, nepřetížený a spokojený personál je podle mě na prvním místě. Pak je pochopitelně třeba zvětšit oddělení a navýšit počet lůžek pro rodičky i novorozence.