Primářkou tohoto oddělení je Milena Dokoupilová. Jak sama uvádí, nápad přišel od zdravotních sester. „Chtěli vědět, jak děti po letech vypadají. S pořádáním akce jsme čekali až do letošního roku. Chtěli jsme, aby si setkání užily i samotné děti, nejen jejich rodiče,“ vysvětlila primářka Milena Dokoupilová a upřesnila, že na akci pozvali děti, které se

narodily v letech 2011 a 2012. „Jsou zde tří a čtyřleté děti. Pozvali jsme jich asi padesát, třicet potvrdilo účast,“ pokračuje primářka neonatologického oddělení Nemocnice Hořovice. A jestli si některé děti po letech ještě pamatuje? „Všechny,“ říká s úsměvem Milena Dokoupilová. „Akce se koná díky vrchní sestře Kamile Přádové, jí vděčíme za to, že se uskutečnila,“ považovala primářka za nutné dodat. Kamila Přádová ale doplnila, že se do příprav zapojily všechny sestřičky z oddělení neonatologie.

Neonatologické oddělení Nemocnice Hořovice hodlá Zahradní slavnost uspořádat i v příštích letech.