Stále větší oblibu získávají příměstské tábory, které jsou lacinější alternativou tradičních táborů. Navíc dítě, které se nerado vzdaluje od rodičů, tak spí každý večer doma. Příměstské tábory nabízí na Berounsku řada organizací a sdružení. V Berouně se již tradičně lidé obracejí na místní Dům dětí a mládeže, v Králově Dvoře již třetím rokem fungují příměstské tábory v rodinném centru Pohoda.