Než ale budeme znát nové vedení, připomeňme si některé důležité okamžiky Berouna v roce 2015. V roce, který si lidé měli pamatovat hlavně jako rok oslav 750. výročí města. Ale stal se z něj rok plný odstupování a rezignací.

leden 2015
Je krátce po ustavujícím zasedání zastupitelstva a radnice vstupuje do roku 2015 v čele se starostkou Šárkou Endrlovou (NB) a místostarosty Ivanem Kůsem (ČSSD) a Josefem Urbánkem (NB). Nikdo v tu dobu ještě netuší, že již brzy zbudou na radnici jen dva.

březen 2015
K překvapení většiny obyvatel, ale i zastupitelů a dokonce i spolukandidátů z Nezávislých Berouňáků rezignuje na svou funkci místostarosty Josef Urbánek. K tomuto rozhodnutí přikročil po posledním jednání zastupitelstva a po dalších výpadech některých členů opozice.

„Veškeré sebelépe odůvodnitelné argumenty města i úřadu byly jimi označeny jako snaha radnice něco skrývat, neudělat včas případně neudělat vůbec. Vzít na vědomí, že na radnici je také jiná práce, nebo že se musí vyřešit technické, případně personální věci, bylo z principu odmítnuto," uvedl tehdy pro Berounský deník Josef Urbánek. Neodešel ale jen z pozice místostarosty, tedy i radního, ale vzdal se i svého mandátu zastupitele.

duben 2015
Na dubnovém zasedání složila slib zastupitele Eva Chlumská, která tak nahradila Josefa Urbánka na pozici zastupitelky. Kdo by ale nahradil Urbánka na pozici místostarosty, nikoho takového Nezávislí Berouňáci ve svých řadách nenašli. Radnici tak dále vedla starostka Š. Endrlová pouze s jedním místostarostou I. Kůsem.

červen 2015
Přes všechny třenice mezi vládnoucí „koalicí" a některými zastupiteli z opozice se v červnu pozornost většiny z nich stejně jako všech Berouňanů upírala k hlavním oslavám 750. výročí od první písemné zmínky o Berouně.
Oslavy se konaly na berounském Husově náměstí i v okolí. Nechyběl příjezd Přemysla Otakara II, za jehož vlády záznam o Berouně vznikl.

září 2015
Kulturní dům Plzeňka se po rekonstrukci v září 2015 otevřela. Slavnostní večer byl již v režii Městské kulturního centra, které od té doby Plzeňku provozuje.

A právě v září se na Plzeňku přesunula i jednání berounských zastupitelů. A hned první z nich bylo svědkem výstupu mezi starostkou Šárkou Endrlovou a radním Stanislavem Lidinským. Oba přitom ze stejné kandidátky z Nezávislých Berouňáků. Stanislav Lidinský pak složil post radního.

prosinec 2015
Blížil se konec pro Beroun tak vypjatého roku. Kromě oslav výročí a otevření Plzeňky v roce 2015 také město mimo jiné zprovoznilo Muzeum berounské keramiky a v prosinci vyvrcholil přesun autobusového nádraží.

K tomu všechna ta odstoupení na radnici i zastupitelstvu. A ta největší událost přitom měla teprve přijít. Na prosincovém zasedání vystoupila Šárka Endrlová a předložila přítomným svou rezignaci. S odstoupením z funkce starostky zanikl i její mandát v radě. Protože ještě nebyl zvolen ani zástupce za Stanislava Lidinského, zůstalo v radě jen pět zastupitelů.

Do nového roku tak Beroun vkročil s jediným statutárním zástupcem, místostarostou Ivanem Kůsem a s pětičlennou radou.

Jak se ale zdá, zastupitelé snad našli řešení, jak poskládat nové vedení města a doplnit členy rady. Co se Berounskému deníku podařilo zjistit, to se dočtete v sobotním vydání. Ale definitivně jasno bude až po zasedání zastupitelů, které se má konat 9. února.