Rodičovský příspěvek po 1.1.2008 :

Nárok má rodič, který po celý kelendářní měsíc pečuje o dítě, které je nejmladší vrodině

a které zakládá nárok na rodičovský příspěvek.

Rodičovský příspěvek bude vyplácen ve třech výších :

ve zvýšené výměře ve výši 11400,- Kč měsíčně

vzákladní výměře ve výši 7600,- Kč měsíčně

ve snížené výměře ve výši 3800,- Kč měsíčně

Novinkou od 1.1.2008 je skutečnost, že si rodič žádající o rodičovský příspěvek bude moci volit dobu čerpání rodičovského příspěvku. Pokud rodič nemá nárok na peněžitou pomoc vmateřství, nemůže volbu čerpání rodičovského příspěvku provést.

Podmínky volby čerpání :

Doba volby čerpání rodičovského příspěvku je pevně daná zákonem, je to 22 týden věku dítěte, kdy si rodič může zvolit zvýšenou výměru čerpání, tedy 11400,- Kč měsíčně do 2 let věku dítěte, ale pouze pokud má nárok na peněžitou pomoc vmateřství (PPM) ve výši alespoň 380,- Kč denně.

Další věkovou hranicí je 21. měsíc věku dítěte, kdy může rodič požádat o klasické čerpání rodičovského příspěvku ve výši 7600,- Kč měsíčně do 3 let věku dítěte, ale podmínkou možnosti této volby je nárok na PPM.

Pokud rodič nemá nárok na PPM, nemůže si volit dobu čerpání rodičovského příspěvku, bude rodiči po 21. měsíci věku dítěte vyplácen rodičovský příspěvek ve snížené výměře ve výši 3800,- Kč měsíčně do 4 let věku dítěte.

Pro děti narozené před 1.1.2008 platí :

Pro dítě narozené před 1.1.2008, které je ktomuto dni mladší než 22 týdnů a rodič má nárok na PPM, platí varianta možnosti volby čerpání rodičovského příspěvku prorychlejší, klasické či pomalejší čerpání.

Pro dítě narozené před 1.1.2008, které je ktomuto datu starší než 22 týdnů, ale mladší 21 měsíců a rodič má nárok na PPM, může rodič provádět volbu klasického či pomalejšího čerpání.

Pro dítě narozené před 1.1.2008, které je starší 21 měsíců a mladší 3 let, bude rodič pobírat do 3 let věku dítěte rodičovský příspěvek ve výši 7600,- Kč měsíčně a mezi 3 a 4 rokem věku dítěte ve výši 3800,- Kč měsíčně.

Pro dítě, které je k1.1.2008 starší 3 let, platí, že rodič bude pobírat rodičovský příspěvek

ve výši 3800,- Kč měsíčně.

PPM nebo–li peněžitá pomoc vmateřství je pobírána po dobu 22 týdnů, jak pro vdané, tak pro osamělé matky.

PPM po dobu 37 týdnů bude pobírána pouze po porodu vícerčat.

Na PPM nemají nárok uchazečky o zaměstnání, studentky, podnikatelky, které si neplatily příspěvek na nemocenské pojištění.

U zdravotně postižených dětí bude mít rodič nárok ode dne posouzení zdravotního stavu dítěte na rodičovský příspěvek ve výši 7600,- Kč měsíčně do 7 let věku, bez ohledu na dříve zvolenou možnost čerpání rodičovského příspěvku a navíc dítě nemusí být nejmladším dítětem vrodině, musí mít ale posouzení : dlouhodobě zdravotně postiženého nebo dlouhodobě těžce zdravotně postiženého dítěte.

Příjem rodiče není testován, rodič může být neomezeně výdělečně činný, ale musí zajistit péči o dítě jinou zletilou osobou.

Při návštěvě dítěte vpředškolním zařízení platí :

- dítě mladší 3 let může navštěvovat MŠ nejvíce 5 kalendářních dnů vměsíci

- dítě starší 3 let může navštěvovat MŠ nejvíce 5 kalendářních dnů vměsíci nebo nejvíce 4 hodiny denně

- dítě zdravotně postižené může navštěvovat léčebně rahab.zařízení, jesle nebo MŠ nejvíce

4 hod.denně

- dítě zdravotně postiženého rodiče může navštěvovat jesle, MŠ vrozsahu

nepřevyšujícím 4 hodiny denně

Státní sociální podpora po 1. lednu 2008

Přijetím zákona č. 261/2007 Sb. o stabilizaci veřejných rozpočtů, dochází od 1.1.2008 ke změnám dávek poskytovaných podle zákona č. 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře, vplatném znění

Přídavek na dítě :

Nárok na přídavek na dítě má nezaopatřené dítě do 26 let, které žije vrodině srozhodným příjmem nižším než je 2,4 násobek životního minima rodiny.

Přídavek na dítě bude vyplácen ve třech pevných výších podle věku dítěte.

do 6 let ve výši 500 ,- Kč

6-15 let ve výši 610,- Kč

15 – 26 let ve výši 700,- Kč

Příspěvek na školní pomůcky :

Od 1.1.2008 zrušen

Sociální příplatek :

Hranice příjmů rodiny omezující nárok na dávku se sníží z2,2 na 2,0 násobek částky životního minima rodiny.

Porodné :

Od 1.1.2008 – pevná výše 13000,- Kč

Pohřebné :

Od 1.1.2008 bude vypláceno pouze vpřípadě vypravení pohřbu rodiči nezaopatřeného dítěte nebo nezaopatřenému dítěti vpevné výši 5000,- Kč

Dávky pěstounské péče :

Příspěvek při převzetí dítěte :

Od 1.1.2008 bude vyplácen vpevné výši dle věku dítěte :

Do 6 let – 8000,- Kč

Od 6 do 15 let – 9000,- Kč

Od 15 do 26 let – 10000,- Kč

ÚP vBerouně dne 27.11.2007