Vydávají se podle platné vyhlášky města Beroun. Pro zájemce, kteří se pro novou kartu nemohou během pracovního týdne dostavit, se otevře kancelář výjimečně v sobotu 28. ledna do 13. hodin.