Město Beroun má pro udržování městské zeleně dostatek pitné vody. Zeleň v Berouně má na starost společnost AVE. Ta kromě zalévání zeleně zajišťuje i kropení ulic. „Údržba městské zeleně probíhá uspokojivě,“ poznamenal starosta Berouna Ivan Kůs a dodal, že vzhledem k extrémním teplotám je ale třeba myslet do budoucna a s pitnou vodou neplýtvat. Proto město v horkých dnech vyzývá obyvatele, aby s pitnou vodou šetřili. „V současné době jsou vodní toky už takřka na hraně. Pokud se situace ještě zhorší, budeme muset vydat odpovídající regulační opatření,“ zdůvodnil Ivan Kůs s tím, že jedním z takových opatření bude i omezení zalévání městské zeleně.

Městskou zeleň mají pod kontrolou i Zdice. „V současných extrémních vedrech je zalévání zeleně složitější, ale zatím si to můžeme dovolit. Městskou zeleň má na starost příspěvková organizace Sportovní a technické zařízení města Zdice,“ uvedl místostarosta Zdic Přemysl Landa s tím, že organizace pověřená starostí o zeleň má prozatím situaci pod kontrolou.

V Hořovicích se o zeleň starají místní technické služby, které se zaměřují především na zalévání mladých stromků a květin v městě. Kvůli zákazu odběru povrchových vod čerpají ze zásob pitné vody. „Snažíme se udržovat stromy, které byly vysazeny v uplynulých pěti letech. Ty považujeme za ohrožené, a tak se staráme, aby neuschly,“ uvedl místostarosta Hořovic Ondřej Vaculík. „Technické služby zatím potřebnou údržbu městské zeleně zvládají,“ dodal místostarosta Hořovic.

Menší obce v regionu jsou na tom se zaléváním zeleně hůře. Obec Broumy zalévá místní zeleň jen v nejnutnější míře. Jedná se především o obecní stromy. Ty zalévají především pomocí zásob z místních dešťových rybníků. „Snažíme se jejich užívání omezovat. Čerpání vody zajišťuje náš sbor dobrovolných hasičů,“ poznamenal starosta Broum Petr Ubry.

Extrémní sucha ovlivňují kvalitu velkých travnatých ploch, jakými jsou i golfová hřiště. Jejich údržbu musí správci připravovat celý rok. „V současných vedrech jsme proti usychání trávníku podnikli veškeré kroky. Kropit musíme se zvýšenou intenzitou,“ uvedl za Golf resort Karlštejn Mirko Grossmann s tím, že trávník se zatím daří udržovat na dobré úrovni.

Stanislav Vaculík