Rodiče, kteří pracují v Králově Dvoře a nemají tam trvalé bydliště, usilují o to dostat svého potomka do některé z místních mateřských škol. Vzhledem k jinému trvalému bydlišti ale nemají šanci. Z tohoto důvodu přistoupí k malému podvodu. „Svého potomka přihlásí k příbuzným či známým v Králově Dvoře k trvalému pobytu,“ upozornil starosta Králova Dvora Petr Vychodil.

Tímto nešvarem vzniká městu velký problém zejména s umístěním dětí v Mateřské škole Králův Dvůr Počaply. Přestože v září město otevře dvě nové třídy v nové počapelské mateřince, kterou buduje přestavbou budovy bývalé speciální školy, i tak ohromný zájem rodičů o umístění dětí v této mateřské škole neuspokojí.

Letos v květnu tam přišlo k zápisu o více než dvacet dětí více, než může zařízení přijmout a než město očekávalo. „Samozřejmě, že to má na svědomí školská turistika. Řešil jsem to s ředitelkou mateřské školy a doporučil jsem jí, a také ji zároveň požádal, aby využila dokumentu, který máme od ombudsmanky. Protože se jedná o zneužití práva, může udělat kontrolu, zda se dotyčné dítě na uvedené adrese nachází, a jestli ne, tak jsem jí řekl, aby ho do školky nevzali,“ vysvětlil starosta Králova Dvora Petr Vychodil. Rodiče, jejichž dítě mateřská škola odmítne, se mohou proti jejímu rozhodnutí odvolat.

Problémy s enormním zájmem rodičů o umístění dětí v králodvorských mateřských školách řeší město v posledních letech pravidelně, a to i přesto, že v nich počet míst neustále rozšiřuje. V roce 2014 město vybudovalo nový pavilon v areálu Mateřské školy pod Hájem, kde našlo umístění kolem 50 dětí. Jednalo s již o přístavbu druhého pavilonu v této mateřince během posledních osmi let. Mateřská škola má nyní celkem osm tříd. Do školky tam dochází přes 200 dětí. I letos čelila velkému náporu dětí.

„K zápisu k nám letos přišlo přes stovku dětí. Přijmout jich můžeme ale pětaosmdesát. Ze zákona mají přednost předškoláci a tříleté děti,“ uvedla zástupkyně ředitele Základní a mateřské školy Králův Dvůr Dagmar Šmatláková. Nakonec v ní díky odkladům zůstalo pět volných míst. Ty ale problém počapelské mateřské školy nevyřeší. Vedení Králova Dvora se totiž rozhodlo, že zajistí místa v mateřských školách na příští školní rok i pro děti, které patří do takzvané školské turistiky.

„Chceme se o těch dvacet dětí, pro které nemá počapelská mateřská škola kapacitu, jako město postarat, i když to není naše povinnost,“ upozornil starosta Králova Dvora s tím, že mají v plánu udělat určitá opatření, která zajistí místo v některé králodvorské mateřské škole i těmto dětem.

Řešením by bylo zřízení nultého ročníku školy v novém pavilonu Základní školy Králův Dvůr. Místo v něm chce město nabídnout rodičům předškoláků. Ti by v něm umístili své děti. V králodvorské mateřské škole je asi dvanáct předškoláků a v počapelské zhruba čtyři děti, které mají odklad z docházky do základní školy. „Kdyby se do tohoto nultého ročníku v novém pavilonu předškoláci přihlásili, tak bychom jeho provoz zaplatili ze svých zdrojů. Tímto opatřením bychom v mateřských školách ušetřili další místa. S pěti volnými místy v Mateřské škole Pod Hájem bychom tak uspokojili ze sta procent poptávku po umístění dětí v králodvorských mateřských školách. Pro nultý ročník už máme i vyhlédnutou kvalitní učitelku. Záleží ale na rodičích, zda do nultého ročníku své děti umístí,“ vysvětlil Petr Vychodil.

Pro předškoláky by byla docházka do nultého ročníku v novém školním pavilonu určitou výhodou. Zvykli by si na prostředí školy, kam půjdou do první třídy.