Prodej městských lesů se postaral o rozruch na zasedání zastupitelstva Berouna, které se rozdělilo na dva tábory. Většina sice s prodejem berounských lesů souhlasí, ale našli se i tací, kteří si myslí, že lesy by měly zůstat majetkem města pro další generace.

Lesy ČR nabídly méně peněz

V září 2005 se město rozhodlo prodat berounské lesy státnímu podniku Lesy České republiky. Z toho však nakonec sešlo kvůli nízké ceně a město se rozhodlo pro spolupráci s Aukční síní Naxos, která zprostředkovala veřejnou obchodní soutěž. Z 973 oslovených subjektů nakonec zvítězila společnost Tyris, a tak více než 900 hektarů městských lesů připadne soukromé firmě. Ta je získá za zhruba 59 milionů korun.

Na veřejném zasedání zastupitelstva však zaznělo několik hlasů, které s prodejem městských lesů soukromé firmě nesouhlasí. Zastupitel Miloslav Balek si myslí, že je prodej lesů zásah do samé podstaty majetku města. „Lesy by byly tím posledním, co bych prodal. Nechtěl bych se totiž dožít toho, aby lidé za několik let nemohli naše lesy volně navštěvovat, relaxovat tam či sbírat houby,“ obával se Miloslav Balek. Prodej lesů soukromé firmě se nelíbí ani zastupiteli Emilu Šnaidaufovi, který by jako kupce viděl raději Lesy České republiky, a ani zastupiteli Ladislavu Strna〜〜dovi, který by lesy neprodával vůbec.

Kácení stromů ani oplocení nehrozí

Starosta Berouna zastupitele ujistil, že prodej lesů je tím nejlepším řešením. Lesy se podle jeho slov staly ztrátovými.

„U našich lesů není výtěžnost a prodejem zůstanou zachovány pro obyvatele města,“ řekl Jiří Besser. K obavám není důvod ani podle místostarosty Tomáše Havla. „Do smlouvy jsme prosadili podmínky, které musí společnost Tyris dodržet. Jedná se o to, aby lesy nebyly oploceny a aby se nekácely stromy. To vychází i z lesního zákona. Kromě toho jsme získali příslib na cyklostezky a stezky pro turisty,“ uvedl Tomáš Havel.

Nyní bude vyhlášen vítěz veřejné obchodní soutěže a podniknuty další kroky. „Během devadesátidenní lhůty společnost uhradí kupní cenu a poté bude do deseti dní podepsána smlouva,“ sdělil obchodní ředitel Aukční síně Naxos Libor Nevšímal.

Oprava – Beroun schválil prodej lesů

Ve výše uvedeném článku - Beroun schválil prodej lesů jsme chybně v podtitulku uvedli částku, kterou město prodejem lesů získá. Platí informace uvedená v textu, tedy zhruba 59 milionů korun.