Provoz ukončí gynekologie, chirurgie a patologie. Dlouholeté varování ČSSD před privatizací a postupnou likvidací nemocnice nebrala ODS vkraji ani ve vládě vážně. Hrozba je však nalněna a stává skandální realitou, která bude znamenat omezení dostupnosti zdravotní péče pro občany zcelé spádové oblasti. Razantním způsobem se vinou ODS zastoupené středočeským hejtmanem Petrem Bendlem omezuje provoz vnemocnici, do které vlády ČSSD investovaly vobdobí 1999 až 2002 zruba 100 milionů korun. Tehdy se zde podařilo zavést tabletový systém ve stravování, zrekonstruovat rentgeny a úspěšně dokončit první etapu operačních sálů. Vroce 2004 jsem díky vládě ČSSD prosadil do státního rozpočtu 22,5 mil. korun na druhou etapu rekonstrukce operačních sálů. Byl to ale právě hejtman Petr Bendl, kdo odmítl čerpání peněz pro Beroun a nechal předisponovat finanční prostředky jinam. Toto rozhodnutí nemocnici vážně poškodilo a její problémy se začaly rychle prohlubovat. Tehdy mi náměstek středočeského hejtmana odpovědný za zdravotnictví řekl, že kraj do operačních sálů vberounské nemocnici investovat nebude stím, že to zajistí nový majitel. To se však nestalo a současnému vedení kraje to zjevně nevadí.

Sociální demokracie ve snaze zachovat nemocnice pod veřejnou kontrolou usilovala o jejich převod na veřejné neziskové nemocnice. Pokud by ODS tento záměr nezmařila, minimálně VZP by měla povinnost uzavřít smlouvy na poskytování zdravotní péče. ODS nás opakovaně ujišťovala, že nemocnice zachrání jen privatizace. Stejně se ksituaci postavil i poslanec Jan Schwippel, který pro Berounský deník ze dne 30. srpna 2006 mimo jiné uvedl, že privatizaci berounské nemocnice považuje za její jedinou naději.

Je nutné také připomenout, že účetní hodnota Nemocnice Beroun je odborníky odhována na 100 milionů korun. Kraj ji však prodal za pouhou pětinu této částky. Ptám se, proč tak zachází sveřejným majetkem, který desitiletí slouží pro pacinety zcelé spádové oblasti? Odpovědět si musí každý sám, rozhodně však nešlo o snahu zachovat veřejný majetek ve veřejných rukou tak, aby dál sloužil široké veřejnosti. Je rozhodně čas, aby někteří lidé konečně řekli nahlas své názory, přihlásili se kodpovědnosti za privatizaci nejen berounské nemocnice celou záležitost nesli důsledky.

Sociální demokracie svůj boj za nemocnice ve prospěch občanů nevzdává. Podala stížnost kEvropské komisi pro nedovolenou veřejnou podporu, která spočívá vprodeji nemocnic hluboko pod jejich účetní hodnotu. Podle renomovaných právníků máme šanci na úspěch získat nemocnice zpět do veřejných rukou.

Richard Dolejš,
poslanec PS P ČR

Fakta místo tendenčních proklamací

Reakce poslance Jana Schwippela na prohlášení poslance Richarda Dolejše

Pan Dolejš, předseda středočeské ČSSD, opět oprášil své stereotypně omílané polopravdy, jimiž už tradičně obviňuje vedení Středočeského kraje a ODS z „likvidace“ berounské nemocnice. Ignoruje realitu a manipulativně svádí špatnou situaci vnemocnici na „krajem předisponovanou dotaci“. Ti, kteří se o věc zajímají dlouhodobě, vědí, že berounskou nemocnici po dlouhá léta vedli ředitelé dosazení ČSSD, a musí se nad manipulací R. Dolejše jen pousmát.

Kraj podle něj v roce 2004 rozhodl o převodu dotace určené na operační sály v Berouně do nemocnic v Kolíně a Kladně. Jako by nešlo o dotaci ze státního rozpočtu a v této zemi nevládla (žel, dlouhých osm let) sociální demokracie. Pravda je taková, že o přesměrování (na návrh hejtmana) rozhodlo Ministerstvo zdravotnictví vedené ČSSD a finanční prostředky byly přiděleny Ministerstvem financí vedeným ČSSD v souladu s rozhodnutím resortu.

To, že pan Dolejš sfakty manipuluje a trivializuje celou komplikovanou genezi problémů berounské nemocnice, pramenící a pocházející z celé její „porevoluční“ historie, jsem tvrdil již vroce 2006, ale platí to beze zbytku dodnes. Stejně tak platí můj názor, že privatizaci berounské nemocnice považuji vdané situaci za její jedinou naději. Bylo by možné ještě dlouho pokračovat a polemizovat skaždou větou pana poslance, ale to myslím nemá smysl.

Na rozdíl od pana Dolejše, který jen proklamativně a tendenčně straší likvidací, průběžně jednám smajiteli berounské nemocnice, abych se přesvědčil o skutečném stavu a plánech a pomohl podpořit rozumnou a prospěšnou koncepci péče vnemocnici. Spíše než ideologická prohlášení by totiž nesporně občanům prospělo, kdyby měli možnost seznámit se se skutečnou situací vnemocnici, která je pro další koncepci řešení lékařské péče určující. Měli by tak šanci pochopit důvody pro určité změny vberounské nemocnici a rozumně posoudit plány jejích majitelů. Pouze majitel nemocnice může věcně a nezkresleně informovat čtenáře, proč a jakým způsobem jednotlivá oddělení restrukturalizuje a transformuje ve prospěch fungování nemocnice a ve prospěch jejích pacientů. Nač zkreslené komentáře nekompetentních lidí, jsou-li k dispozici fakta z pera osob nejpovolanějších? Chce to jen je oslovit a dát jim možnost občany s nimi seznámit.

Jan Schwippel,

poslanec Parlamentu ČR