Ostrým připomínkám a narážkám musí čelit vedení berounské radnice. To totiž počátkem roku vypsalo výběrové řízení, do něhož se přihlásily celkem dvě kandidátky – mezi nimi byla i Hana Hrabáková, dnes už bývalá ředitelka Mateřské školy Vrchlického (mandát ji skončil poslední den měsíce června, dočasně je řízením pověřena zástupkyně ředitelky Dagmar Pařízková - pozn.red.). Vítězem konkurzního řízení se stala Hana Hrabáková, ovšem radní se nakonec rozhodli, že nejmenují žádného z kandidátů a školka bude naopak sloučena s Mateřskou školou Pod Homolkou.

„Radní při svém rozhodování mohou využívat i jiné informace. V písemných materiálech, které jsou uloženy na městském úřadu, jsou mimo jiné závěry inspekčních zpráv, kdy zhruba v polovině kontrolovaných položek bylo zjištěno pochybení.  Na problémy v chodu školky poukazovalo opakovaně i mnoho rodičů. Řadu z jejich stížností má město podloženu písemně včetně těch, které lze klasifikovat jako závažné,“ odůvodňuje vedení radnice své rozhodnutí v oficiálním prohlášení. „Více se k tomu vyjadřovat zatím nebudeme,“ řekla Deníku v tomto týdnu starostka města Soňa Chalupová (ODS).

Petice a koncepce

Jenže takovýto postup se nelíbí nejen některým rodičům, ale také opozičním zastupitelům. Ve městě dokonce již vznikla petice proti záměru slučování mateřských a základních škol ve městě. „Prosím nemlčte a prosím podpořte podpisem svůj nesouhlas se slučováním mateřských a základních škol v Berouně. Ukažme, že nám situace není lhostejná,“ vyzvala na sociálních sítích Berouňačka Zuzana Machová na profilu Beroun sobě.

Spor zřejmě jen tak neskončí, a to ani na politickém kolbišti. Opoziční zastupitelé budou chtít vysvětlení od radnice i na dalším zasedání. Ačkoliv chápou, že na takové rozhodnutí má rada města právo, nelíbí se jim styl komunikace.

„Nejde mi o to zvrátit rozhodnutí rady města, ale jakým způsobem odůvodnila své rozhodnutí a jakým způsobem prezentuje své rozhodnutí. Považuji to za křečovité a hledají pouze důvody, jak odůvodnit své rozhodnutí. To je předmětem tohoto sporu. S takovými praktikami těžce nesouhlasím,“ reagoval opoziční zastupitel Ondřej Šimon s tím, že pokud město uvažuje o sloučení školek, pak by mělo nejdříve představit nějakou koncepci.

„Kdyby byla předložená nám zastupitelů koncepce a i řádně a srozumitelně odůvodněná, tak tomu rozumím a nemám s tím problém. Ale nejde to dělat tak, že se vypíše konkurzní řízení, a když neuspěje kandidát číslo dva a naopak je doporučen kandidát číslo jedna, který vyhrál, tak začít hledat zástupný důvod, proč dotyčného nejmenovat. Samozřejmě chápu, že nejmenovat mají radní plné právo. Ale nelze stavět na tom, že jedna paní povídala. Považuji to za neseriózní i vůči paní ředitelce,“ dodal Ondřej Šimon.

Původně jsme uvedli chybné jméno zástupkyně ředitelky, a to Evu Pavelkovou, což není pravda. Správně je Dagmar Pařízková.