Další kurz zdravotníků zotavovacích akcí skončil o předposledním víkendu na Českém červeném kříži v Berouně. Devět frekventantek z celého okresu Beroun, ale také i z Příbramska, absolvovalo po dva víkendy náročnou výuku, jejíž součástí byla teorie, praktické ukázky poskytování první pomoci i modelové situace.

„Tyto kurzy pořádáme dle zájmu několikrát ročně. Jejich náročnost a obsah závěrečných zkoušek odpovídá významu zdravotníka třeba na letních táborech nebo lyžařských výcvicích,“ uvedla ředitelka Českého červeného kříže v Berouně Jana Kučerová. Podle jejích slov by měl první pomoc umět poskytnout každý člověk. Vždy je však dobré, si teoretické znalosti vyzkoušet alespoň v modelové situaci a vědomosti si pravidelně doplňovat. „K tomu slouží doškolovací kurzy. Dva se uskuteční v sobotu a přihlásilo se do nich více téměř dvacet lidí,“ doplnila ředitelka Kučerová s tím, že Český červený kříž Beroun pořádá i jiné, méně časově náročné kurzy, které jsou otevřené všem.