Část chovatelů si myslí, že po svém psovi nemusí uklízet exkrementy. Ignorují sáčky i odpadkové koše, kterými pro tyto účely disponují nejen města ale i mnohé obce.

Na úklid výkalů v ulicích a volných prostranstvích pak některým obcím nestačí ani poplatky vybrané za chov psů. Stejný problém nyní řeší i město Zdice.

„Už se vám stalo, že jste si na procházce šlápla do psího exkrementu? Mně ano. Je to nechutné. Do naší ulice chodí venčit svá zvířata snad lidé z celého města. Sáček použije jen nepatrná část z nich. Kromě toho nám psi močí na auta i domy. Tuhle jsem našel exkrement dokonce na podezdívce plotu. Je to jak mor,“ poznamenal Jiří Sýkora.

Při venčení psích kamarádů by měli být jejich majitelé ke svým spoluobčanům ohleduplní a měli by výkaly svých mazlíků uklízet. „ Úklid po svém psovi by měl být samozřejmostí. Ve Zdicích máme umístěné koše na psí exkrementy u garáží na Písmenech, nad chatami u vodojemu, na polní cestě od kotelny směrem k Černínu, u mateřské školy v Zahradní ulici, na cestě za cvičákem. Jsou u nich i sáčky, které jsou pro tyto účely k dispozici také v pokladně městského úřadu,“ vysvětlil starosta Zdic Antonín Sklenář s tím, že lidem, kteří budou veřejná prostranství znečišťovat psími výkaly, hrozí pokuta až do výše 20 tisíc korun.