Na potřebu zřídit v Berouně okresní útulek pro psy poukazuje již řadu let Liga na ochranu zvířat Beroun, ale také veterináři a obyvatelé města. Útulek měl původně vzniknout na pozemku, který koupila členka Ligy na ochranu zvířat Věra Kellerová a který se nachází v blízkosti obce Lhotka. Podle ní a jejího manžela jim však okolo roku 2000 nabídl starosta Berouna Jiří Besser část bývalých kasáren na Zdejcině, kde by útulek pro psy mohli zřídit. Liga tento příslib s díky přijala a přestala plánovat útulek u Lhotky. Nakonec se však ukázalo, že slibovaná část kasáren byla zadána jiným zájemcům a Liga o tom prý ani nebyla informována. Starosta Berouna Jiří Besser však tvrdí, že k žádnému příslibu z jeho strany nikdy nedošlo.

Podle starosty je nařčení Ligy na ochranu zvířat naprosto nepravdivé. „V bývalých kasárnách na Zdejcině jsem s těmito lidmi nikdy nebyl. Pamatuji si, že jsem navštívil objekt C, a to s lidmi z ministerstva obrany, nikoli s členy Ligy na ochranu zvířat. Ti za mnou byli na radnici a chtěli, aby město koupilo jejich pozemek na Lhotce. To jsme však odmítli a zatoulané psy jsme vyřešili smlouvou s rakovnickým útulkem,“ uvedl Jiří Besser, který si stojí za tím, že Lize žádnou část pozemku nesliboval. „Ani to není v mé pravomoci,“ dodal Besser, který se k nařčení Ligy vyjádřil jako o „nehorázné drzosti.“

To manžele Kellerovi velice pobouřilo. „Pokud je stanovisko starosty opravdu takové, tak musím prohlásit, že je lhář,“ řekl René Keller, který se odvolává na článek, který vyšel v Mladé frontě dnes 17. července roku 2001. V něm totiž píše Jitka Soukupová, tehdejší redaktorka a dnešní tisková mluvčí berounské radnice, následující: „Na jaře roku 2000 nabídlo město Beroun místní pobočce Ligy na ochranu zvířat možnost zřídit útulek pro opuštěná zvířata v prostorách bývalé raketové základny na Zdejcině. K symbolickému pronájmu za částku tři sta šedesát pět korun ročně má dojít hned, jakmile berounská radnice získá objekt bezúplatným převodem od státu do svého majetku.“

Podle starosty se však Jitka Soukupová spletla, na což má prý právo každý, a objekt C zaměnila s A a B. Má to tedy znamenat, že Liga se starostou o pozemcích skutečně jednala a on si to jen nepamatuje?