Členové Ligy na ochranu zvířat v Berouně nařkli starostu města z nedodržení slibu týkajícího se zřízení okresního psího útulku v Berouně. Starosta totiž popřel, že by s nimi o útulku v bývalých kasárnách na Zdejcině na místě jednal a že jim tuto alternativu kdysi sám nabídl. Na stranu Ligy se však postavil berounský veterinář Petr Douša, který má přesvědčivé důkazy. A nejen on.

„Jednání na Zdejcině, které se konalo v roce 2000, se opravdu uskutečnilo, a dokonce z podnětu pana starosty. Ten tuto nabídku sám vyslovil, když se nemohla dořešit situace s pozemkem u obce Lhotka, kde měl být původně útulek vybudován. Jiří Besser dokonce označil Zdejcinu jako ideální místo, kde by mohl být zřízen psí útulek,“ vzpomínal Petr Douša, který byl na Zdejcině spolu s manželi Kellerovými, členy Ligy, a její předsedkyní.

Tenkrát Petr Douša napsal na základě úmluvy se starostou oficiální žádost o přidělení objektů bývalých kasáren na Zdejcině, kterou mu osobně předal. Nenechal si ji však potvrdit. „Bohužel jsem byl tak důvěřivý, že jsem si kopii nenechal podepsat, a to mě dodnes mrzí,“ přiznal Petr Douša. Na základě žádosti byla vypracována smlouva o smlou〜vě budoucí, která měla být uzavřena mezi městem a Ligou. Oba materiály mají u sebe jak členové Ligy, tak Petr Douša, a proto se se starostou chtějí setkat osobně a tento spor vyřešit z očí do očí.

Otázka útulku je stále aktuální

„Nedokážu pochopit, proč dnes starosta popírá svoji tehdejší dobrou aktivitu a snahu pomoci, kterou by jistě ocenila řada obyvatel. Sloužilo by mu to ke cti, ale bohužel se k manželům Kellerovým zachoval dost hrubým způsobem a my se museli ozvat,“ uvedl berounský veterinář, podle kterého je potřeba okresního útulku stále aktuální. „Stává se, že majitel psa odchází do domova důchodů či do nemocnice a o jeho zvíře se nemá kdo postarat. Někdy se také zaběhne, dostane se do Rakovníka a majitel ho musí zase odvážet zpátky. Pro zvíře je to zbytečná stresující cesta,“ dodal Petr Douša.

To, že se uvažovalo zřídit psí útulek na Zdejcině, potvrzuje i tehdejší místostarostka města Lenka Šmídová. „V době, kdy se jednalo o převedení kasáren na město Beroun a o možném využití tamních objektů, muselo město vypracovat projekt, v němž se o psím útulku uvažovalo. Do žádosti byl tedy určitě zahrnutý. Dokonce se to projednávalo i na zasedání zastupitelstva,“ sdělila Lenka Šmídová.