„Jde o tříletý projekt, jehož cílem je podpora a rozvoj stávajících populací pstruha obecného, který dříve býval běžnou rybou. Teď ale bohužel z vodních toků mizí, ať už kvůli protipovodňovým opatřením, úbytku meandrů, nevhodnému hospodaření na okolních pozemcích nebo kvůli predátorům. Možnou záchranou druhu je právě opakované vysazení nové násady. Právě touto cestou se vydal Středočeský územní svaz Českého rybářského svazu ve spolupráci se Středočeským krajem,“ uvedla krajská radní pro oblast životního prostředí a zemědělství Jana Skopalíková.

Kraj nákup násady pstruha obecného potočního podporuje od roku 2022 částkou 150 000 korun ročně. Letošní dotací je projekt u konce. Ideální stav každé vyvážené populace spočívá v zastoupení všech věkových ročníků daného druhu. Rybáři proto postupně vysazují roční a dvouletou násadu o minimální kusové velikosti 15 cm. Tím by mělo dojít k vytvoření reprodukceschopného generačního hejna pstruha obecného potočního.

Rybky se vysazují do předem vytipovaných lokalit s vhodnými podmínkami. Tou nejdůležitější je celoroční dostatek vody. „Středočeský kraj spolupracuje na zachování populací původních druhů a vyváženého společenstva ryb dlouhodobě. V minulých letech se podporovaly populace reofilních ryb, nyní je to pstruh obecný potoční. Věřím, že díky společnému projektu Českého rybářského svazu a kraje se podaří populaci pstruha obecného ve středních Čechách stabilizovat a rozšířit,“ uzavřela Jana Skopalíková.